Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bęben Janusz

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Będzińska-Wosik Bożena

p.o. dyrektora

Białek Jarosław

główny specjalista

Białkowska Małgorzata

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

Białkowski Czesław Ryszard

główny specjalista

Białkowski Marek

poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne specjalistyczne

Bielawska-Adamczyk Agnieszka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Biernacka Grażyna Mirosława

Powiatowy Urząd Pracy

Biernacka Beata

Ośrodki i Domy Kultury

Bieszczad Tomasz Jerzy

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Bilicka Małgorzata