Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bęben Janusz

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Będzińska-Wosik Bożena

p.o. dyrektora

Białek Jarosław

główny specjalista

Białkowska Małgorzata

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

Białkowski Czesław Ryszard

główny specjalista

Białkowski Marek

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

Bielecka Jadwiga

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Biernacka Grażyna Mirosława

Ośrodki i Domy Kultury

Bieszczad Tomasz Jerzy

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Bilicka Małgorzata

starszy referent

Biliński Karol Piotr

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Bilska Barbara Katarzyna

główny specjalista

Bilska Dorota

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Biniek Bożena