Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Wyniki wyszukiwania

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych na podstawie przyjętych do realizacji tytułów wykonawczych @

Egzekucja obowiązków o charakterze pieniężnym prowadzona jest z urzędu. Zarówno wierzycielem jak i organem egzekucyjnym jest Prezydent Miasta Łodzi. Przedmiotem egzekucji są co do zasady zaległości publicznoprawne wobec miasta Łodzi np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych,... więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie obowiązków nałożonych w ramach zadań UMŁ @

Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym prowadzona jest z urzędu. Zarówno wierzycielem jak i organem egzekucyjnym jest Prezydent Miasta Łodzi. Przedmiotem egzekucji są np. usunięcie nielegalnie zgromadzonych odpadów, usunięcie przekroczenia norm hałasu, likwidacja obiektu budowlanego,... więcej...

EGZEKUCJA I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Windykacja należności cywilnoprawnych na rzecz Miasta Łódź i Skarbu Państwa oraz wpisywanie tych zaległości do rejestru dłużników

Ewidencjonowanie należności objętych wyrokami i sądowymi nakazami zapłaty. Windykacja dochodzonych należności bezpośrednio od dłużnika i poprzez organy egzekucyjne. Wpisywanie dłużników miasta do rejestru dłużników prowadzonych przez biura informacji gospodarczych. Rozliczenie należności i... więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY