50-lecie pożycia małżeńskiego

OPIS SPRAWY

Z okazji 50-tej rocznicy zawarcia małżeństwa Prezydent RP przyznaje medal „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Urząd Stanu Cywilnego pośredniczy w przekazywaniu wniosków o nadanie medalu, przyjmując zgłoszenia i weryfikując dane.

W SKRÓCIE

KROK 1
Zgłoś jubileusz w USC

osobiście, listownie, telefonicznie bądź mailem

KROK 2
Podaj potrzebne dane

konieczne jest wskazanie daty i miejsca zawarcia małżeństwa

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Przy dokonywaniu zgłoszenia konieczne będzie podanie danych małżonków, w szczególności daty i miejsca zawarcia małżeństwa.

 2. Zgłoszenia może dokonać jedno z małżonków lub osoba bliska.

Informacje uzupełniające

Jeżeli Jubilaci zameldowani są w Łodzi, zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi.

Nie jest konieczne przedłożenie odpisu aktu małżeństwa.

We wniosku o nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” zamieszcza się:

 • numery PESEL małżonków
 • nazwiska i imiona
 • pierwsze imiona rodziców
 • daty i miejsca urodzenia
 • poprzednie nazwiska
 • miejsce zameldowania na pobyt stały obojga małżonków (jeśli małżonkowie mają różne adresy, oprócz stałych meldunków wpisuje się adres do korespondencji)
 • data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego
 • dane kontaktowe zgłaszającego i Jubilatów

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie („Złote Gody") przyznawany jest przez Prezydenta RP tylko raz, za przeżyte w związku małżeńskim minimum 50 lat. Jeżeli Jubilaci obchodzą np. 60-tą rocznicę ślubu, nie otrzymają kolejnego odznaczenia chyba, że dotąd nie ubiegali się o nie.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nie dotyczy

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi

al. Piłsudskiego 100

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Na wizytę w USC można się umówić poprzez stronę UMŁ – https://wizyty.uml.lodz.pl, ale przyjmujemy zgłaszających również bez wcześniejszego umówienia się.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi
   al. Piłsudskiego 100
   I piętro, pok. 106
 • telefoniczne: +48 42 638-54-78
 • pocztą elektroniczną: usc.sluby@uml.lodz.pl
 • listownie:
  • Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi
   al. Piłsudskiego 100
   92-326 Łódź, z dopiskiem „Jubileusz”

Termin składania dokumentów

Zgłoszenie powinno być dokonane nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym przypada 50-ta rocznica ślubu. Jeżeli jednak rocznica przypada w styczniu bądź w lutym, zgłoszenia można dokonać od 2 listopada roku poprzedniego.

Wymagane dokumenty

Brak

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. 2020, poz. 138)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Urząd Stanu Cywilnego
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt