NAJCZĘŚCIEJ WYSZUKIWANE W TEJ KATEGORII

NIERUCHOMOŚCI, LOKALE, GEODEZJA

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO

Rejestrowanie dzienników budowy, decyzje o warunkach zabudowy, Remonty budynków i rewitalizacja. prowadzenie robót budowlanych.

więcej...

DAROWIZNY I DZIEDZICZENIE

DAROWIZNY I DZIEDZICZENIE

Darowizny nieruchomości i sprawy związane z dziedziczeniem przez Miasto i Skarb Państwa.

więcej...

DZIERŻAWY

DZIERŻAWY

Sprawy związane z dzierżawą nieruchomości (m.in. opłaty). Dzierżawa dróg wewnętrznych.

więcej...

GEODEZJA i GRUNTY

GEODEZJA i GRUNTY

Wydawanie kopii map, podziały nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów.

więcej...

ŁAD PRZESTRZENNY

ŁAD PRZESTRZENNY

Wydawania opinii plastycznych. Procedury związane z funkcjonowaniem Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej. Umieszczanie reklam i bezpłatne plakatowanie.

więcej...

INWESTYCJE

INWESTYCJE

Inwestycje - ustalenie lokalizacji, decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Udzielanie informacji o prowadzonych inwestycjach. Program "Zielone Podwórka".

więcej...

LOKALE MIESZKALNE

LOKALE MIESZKALNE

Sprawy związane ze sprzedażą, wynajmem i użytkowaniem lokali mieszkalnych.

więcej...

LOKALE SOCJALNE

LOKALE SOCJALNE

Najem lokali socjalnych.

więcej...

LOKALE UŻYTKOWE

LOKALE UŻYTKOWE

Sprawy związane ze sprzedażą i wynajmem lokali użytkowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą, organizacji pozarządowych i twórców.

więcej...

ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI

ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI

Odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi. Ustalanie odszkodowań i zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

więcej...

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Sprawy związane z miejscowym planem zagospodarowania i studium.

więcej...

POZWOLENIA NA BUDOWĘ I ROZBIÓRKĘ

POZWOLENIA NA BUDOWĘ I ROZBIÓRKĘ

Decyzja o pozwoleniu na budowę - wydawanie, przenoszenie, zmiana. Uzgadnianie i zatwierdzanie projektów budowlanych. Zgłaszanie zamiaru wykonania robót. Decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę.

więcej...

PRZETARGI I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

PRZETARGI I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Organizacja przetargów na sprzedaż nieruchomości. Sprzedaż udziałów Miasta Łodzi w nieruchomościach. Prawo pierwokupu. Rejestr cen oraz wartości nieruchomości.

więcej...

SŁUŻEBNOŚĆ

SŁUŻEBNOŚĆ

Procedury związane z nieruchomościami obciążonymi służebnością gruntową.

więcej...

ULICE I ADRESY

ULICE I ADRESY

Nadanie nazwy ulicy, numeru porządkowego dla budynku. Wypis z rejestru budynków, wypis z kartoteki budynków.

więcej...

UŻYCZENIA I CZASOWE ZAJĘCIA

UŻYCZENIA I CZASOWE ZAJĘCIA

Użyczanie nieruchomości i czasowe zajęcia nieruchomości. Zamiany i nieodpłatnego użytkowanie na nieruchomościach Skarbu Państwa.

więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Sprawy związane z użytkowaniem wieczystym gruntów.

więcej...

ZARZĄD NA NIERUCHOMOŚCIAMI

ZARZĄD NA NIERUCHOMOŚCIAMI

Procedury związane z zarządem nad nieruchomościami gminnymi i Skarbu Państwa (w tym opłaty).

więcej...

ZABYTKI

ZABYTKI

Gminna ewidencja zabytków. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu zabytkowego.

więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt