Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Dzierżawa nieruchomości, ustalanie opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wydanie pozwolenia na zajęcie terenu @

OPIS SPRAWY

Procedura dotyczy odpłatnego udostępnienia nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi zainteresowanemu korzystaniem z gruntu.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

KROK 2

Czekaj na odpowiedź

propozycję umowy lub odmowę

PRZYDATNE INFORMACJE

 • Wniosek złożony papierowo lub elektronicznie powinien zawierać dane ewidencyjne działki, przeznaczenie nieruchomości oraz dołączoną mapę
 • Podpisanie umowy w formie papierowej

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie wniosku wraz z mapą, na której należy zaznaczyć teren objęty wnioskiem.
 2. Wniosek pisany jest indywidualnie.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Oddział Dzierżaw I – Polesie, Górna
pok. 451, 453, 454

Oddział ds. Dzierżaw II - Bałuty, Śródmieście, Widzew
pok. 436, 449, 449b, 452

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Podpisanie umowy/ odbiór zgody na czasowe zajęcie ustalane indywidualnie po kontakcie prowadzącego sprawę pod numerem wskazanym we wniosku, pozostałe sprawy załatwiane telefonicznie.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Dysponowania Mieniem
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście:
  • Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami), urna
 • pocztą elektroniczną:
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wniosek o czasowe zajęcie należy złożyć minimum 14 dni przed planowanym terminem zajęcia.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek

formularz elektroniczny (ePUAP)


Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Art. 13 ust 1, 23 ust. 1 p. 7a, art. 35 ust 1, 1b i 2 i 37 ust 4 i 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Od art. 693 do art. 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
 • §5, §6 uchwały Nr XXVII/0547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie
 • Zarządzenie 1895/2022Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie stawek czynszu za wydzierżawiane i wynajmowane oraz stawek za udostępniane pod infrastrukturę przesyłową nieruchomości gruntowe, których Miasto Łódź jest właścicielem lub posiadaczem

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY