Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Uzgadnianie lokalizacji inwestycji infrastrukturalnych

OPIS SPRAWY

Procedura dotyczy wszystkich osób fizycznych i prawnych, które zamierzają realizować inwestycje infrastrukturalne na terenach będących w władaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

wraz dokumentacją dotyczącą inwestycji

KROK 2

Czekaj na informację

o podjętych działaniach w celu załatwienia sprawy

PRZYDATNE INFORMACJE

 • dokumenty można złożyć elektronicznie lub papierowo (złożone osobiście w kancelarii UMŁ lub przesłane pocztą)
 • sprawa może być załatwiana przez pełnomocnika (wymagane załączone pełnomocnictwo)
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) w zakresie spraw związanych z uzgadnianiem lokalizacji sieci w gruntach miejskich.
 2. Opiniowanie wniosków o czasowe zajęcie terenu, decyzji lokalizacyjnych inwestycji.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej
Oddział ds. Ekonomicznych i Kontrolnych
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
pok. 118, tel. 42 638-49- 43

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
   Piotrkowska 104
   90-926 Łódź,
 • osobiście:
  • Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami), urna
  • Zachodnia 47,
  • Politechniki 32
  • Krzemieniecka 2B
  • Piłsudskiego 100
 • pocztą elektroniczną: lckm@uml.lodz.pl, komunalny@uml.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Minimum 30 dni przed wymaganą datą uzgodnienia.

Wymagane dokumenty

Brak

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.),
 • zarządzenie Nr 602/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Łodzi do reprezentowania Miasta Łodzi przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz do składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Gospodarki Komunalnej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY