Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w trybie bezprzetargowym

OPIS SPRAWY

Dotyczy zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i domów jednorodzinnych w trybie bezprzetargowym.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i załączniki

w Zarządzie lub pocztą

KROK 2
Czekaj na informację

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wymagane złożenie dokumentów wyłącznie w wersji papierowej
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa przekazywana do UMŁ Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości celem dalszego procedowania
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • spotkanie z pracownikiem w okresie epidemii wymaga umówienia się na wizytę

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Zarząd Lokali Miejskich przekazuje pełną dokumentację zawierającą wniosek o wykup wyłącznie jeżeli: stan prawny nieruchomości i lokalu jest uregulowany, lokal jest samodzielny, wnioskodawca posiada tytuł prawny do lokalu, brak zaległości czynszowych, Miasto Łódź nie planuje w obszarze lub na obszarze nieruchomości innych zamierzeń.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Czas realizacji procesu w Zarządzie Lokali Miejskich30 dnijeżeli stan prawny nieruchomości i lokalu jest uregulowany, lokal jest samodzielny, wnioskodawca posiada tytuł prawny do lokalu, brak zaległości czynszowych, Miasto Łódź nie planuje w obszarze lub na obszarze nieruchomości innych zamierzeń.

W przypadku możliwości sprzedaży lokalu po dokonaniu innych czynności – niezwłocznie po usunięciu przeszkody w sprzedaży lokalu.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
Łódź, Al. T. Kościuszki 47

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

e-mail: zlm@zlm.lodz.pl

Rejony Obsługi Najemców:

 • RON „Zachód” – Łódź, ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00
 • RON „Północ” - Łódź, ul. Limanowskiego 194/196, tel. +48 (42) 652-96-70,+48 (42) 656-12-45
 • RON „Centrum” - Łódź, ul. Piotrkowska 238 tel. +48 (42) 636-82-92
 • RON „Południe” - Łódź, ul. Ciasna 19 a, tel. +48 (42) 684-81-80
 • RON „Wschód” - Łódź, ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50
 • RON „Zasobu Obcego’’- Łódź, ul. Ciasna 19a, tel.+48 (42) 684-81-90

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 628 70-74

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie i osobiście:
  • Zarząd Lokali Miejskich
   Al. T. Kościuszki 47
   90-514 Łódź
  • RON „Centrum” - Łódź, ul. Piotrkowska 238
  • RON ,,Północ’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194
  • RON ,,Południe’’ 93-523 Łódź ul.Ciasna 19a
  • RON ,,Wschód’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1
  • RON ,,Zachód’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15
  • RON „Zasobu Obcego’’- Łódź, ul. Ciasna 19a

Termin składania dokumentów

nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi w trybie bezprzetargowym

 • Wniosek o wykup lokalu - Druk ZNN-01
druk do pobrania
 • Oświadczenie najemcy - inny tytuł prawny
druk do pobrania
 • Oświadczenie o stanie technicznym
druk do pobrania

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr IX/113/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych samodzielnych lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom prowadzącym działalność gospodarczą lub statutową (z późniejszymi zmianami)
 • uchwała Nr XXX/776/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Łódź (z późn. zm.) Dz. U. 2018 poz. 2204)
 • obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami – Dz. U. 2021 poz. 1048
 • obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich
Komórka
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt