Skierowania na badania lekarskie członka ochotniczej straży pożarnej

OPIS SPRAWY

Badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego, z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Zakres okresowych badań lekarskich członka OSP został określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej. Skierowanie sporządza Oddział Obrony Cywilnej, Profilaktyki Zagrożeń i Systemu Bezpieczeństwa. Wydanie skierowania jest bezpłatne.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i tabelę

nie później niż 45 dni przed wyznaczonym terminem badań

KROK 2

Czekaj na skierowanie

skierowanie otrzymasz nie później niż na 30 dni przed terminem badań

KROK 3

Złóż notę księgową wraz z fakturą

po badaniu, nota księgowa, zatwierdzona przez Prezesa OSP, wraz z fakturą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • Tabela z wykazem osób do przeprowadzenia badań jest przesyłana na sekretariat pocztą elektroniczną lub papierowo bezpośrednio do Oddziału Obrony Cywilnej, Profilaktyki Zagrożeń iSystemu Bezpieczeństwa w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.
 • Opracowanie dokumentacji oraz podpis realizowany jest w formie papierowej i podpisane, zupoważnienia Prezydent Miasta Łodzi, przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.
 • Otrzymanie skierowania na badania odbywa się przez odbiór osobisty przez Prezesa lub Naczelnika jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
 • Wystawienie Skierowania na badania jest bezpłatne, więc należy pamiętać o fakturze za przeprowadzenie badania.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 • Tabelę skierowania na badania Oddział Obrony Cywilnej, Profilaktyki Zagrożeń i Systemu Bezpieczeństwa w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa otrzymuje pocztą elektroniczną lub w formie papierowej.
 • Opracowanie dokumentacji oraz podpis realizowany jest w formie papierowej i podpisane, zupoważnienia Prezydent Miasta Łodzi, przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.
 • Otrzymanie skierowania na badania odbywa się przez odbiór osobisty przez Prezesa lub Naczelnika jednostki ochotniczej straży pożarnej.
Informacje uzupełniające

Zakres okresowych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej został określony wzałączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika oraz badania lekarskie kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej.

Okresowe badania lekarskie strażaka ratownika oraz badania lekarskie kandydata na strażaka ratownika przeprowadzane są ze szczególną oceną: układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, narządu równowagi, skóry, słuchu (badanie akumetryczne), narządu wzroku – w badaniu ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia ( zależności od wskazań badanie za pomocą perymetru).

Lekarz przeprowadzający badania lekarskie może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne, w zależności od wskazań, w szczególności elektrokardiografię, zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, spirometrię, morfologię krwi zrozmazem, oznaczenie stężenia glukozy i kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, aminotransferazę asparaginianową, aminotransferazę alaninową, gamma-glutamylotranspeptydazę, stężenie bilirubiny czy lipidogram. W przypadku badań dla strażaka kierowcy również przeprowadzane są badania psychologiczne.

Jest to dość logiczne, bo działania ratownicze mogą odbywać się na wysokości powyżej 3metrów. Spirometria, aby strażak mógł używać sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz wymagają wyjątkowo dobrego zdrowia psychicznego.

Kolejne okresowe badania zależą od wieku strażaka ratownika. Do 50 roku życia co 2-3 lata, powyżej 50 roku życia co 1-2 lata.
Zaświadczenie na podstawie pozytywnego orzeczenia lekarskiego określającego pełną zdolność do pełnienia funkcji kierowcy pojazdów uprzywilejowanych sporządza Oddział Obrony Cywilnej, Profilaktyki Zagrożeń i Systemu Bezpieczeństwa w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Uzyskanie skierowania na badania lekarskie do 14 dni.

W przypadku konieczności uzupełnienia danych bieg terminu następuje od momentu otrzymania kompletnych danych.

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
Oddział Obrony Cywilnej, Profilaktyki Zagrożeń i Systemu Bezpieczeństwa
90-521 Łódź, ul. Wólczańska 121/123,

Telefony:

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie +48 (42) 638-46-64

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • Osobiście:
  • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
   Oddział Obrony Cywilnej, Profilaktyki Zagrożeń i Systemu Bezpieczeństwa
   90-521 Łódź, ul. Wólczańska 121/123
 • pocztą elektroniczną: czk.sekretariat@uml.lodz.pl

Termin składania dokumentów

Tryb ciągły według potrzeb.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek - pismo Prezesa OSP w Łodzi
 • Lista skierowanych na badania okresowe (załącznik do wniosku)

druk do pobrania


Pozostałe dokumenty:

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 121 ze zm.)
 • ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 94)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 828)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt