Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


EC1 Łódź - Miasto Kultury

EC1 Łódź - Miasto Kultury
ul. Targowa 1/3
90-022 Łódź
tel.: +48 (42) 233-50-55
fax: +48 (42) 233-50-58
e-mail: biuro@ec1lodz.pl
www: www.bip.ec1lodz.pl/

Planetarium EC1
tel.: 539 997 639
e-mail: planetarium@ec1lodz.pl
www: www.planetariumec1.pl


Dyrektor „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi: Błażej Moder

Z-ca dyrektora ds. specjalistycznego oddziału Narodowe Centrum Kultury Filmowej: Rafał Syska


Instytucja wpisana do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź pod nr RIK/2/2008

Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na mocy umowy zawartej w dniu 22 września 2015 r. pomiędzy Ministrem Kultury i dziedzictwa Narodowego a Miastem Łódź

Statut instytucji: Uchwała Nr XVIII/408/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 października 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego poz. 3922)


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (01.09.2017 11:01)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (01.09.2017 11:01)

Informację opracował: Sylwia Stańczyk (21.08.2007)

Ilość odwiedzin: 368