Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Ośrodki szkolenia kierowców

Ośrodki szkolenia kierowców prowadzące na terenie Łodzi szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami (stan na dzień 17.01.2018 r.)

ELŻBIETA NICIŃSKA-SZTABA AUTO-SZKOŁA "SZTABA"
Adres: ŁÓDŹ, UL. SNYCERSKA 5
Zakres szkolenia: Kategoria: B
Telefon: 654-54-00
MICHAŁ KARBOWAŃCZYK NAUKA JAZDY KATEGORII "B"
Adres: ŁÓDŹ, UL. FABRYCZNA 25
Zakres szkolenia: Kategoria: B
Telefon: 686-43-71
ZBIGNIEW KAPUŚCIŃSKI "NAUKA JAZDY"
Adres: ŁÓDŹ, UL. RZGOWSKA 180
Zakres szkolenia: Kategoria: B
Telefon: 646-56-08 (po 18.00); 646-42-69 (od 9.00 do 18.00)
LIGA OBRONY KRAJU – STOWARZYSZENIE „P” (w zakresie kat. B, C)
Adres: ŁÓDŹ, UL. KOŚCIUSZKI 71
Zakres szkolenia: Kategoria: A, B, C, C+E, D
Telefon: 636-86-79
ZBIGNIEW POPŁAWSKI SZKOŁA NAUKI JAZDY
Adres: ŁÓDŹ, UL. GÓRNICZA 5
Zakres szkolenia: Kategoria: B, C
Telefon: 673-22-22; 632-05-15
MIROSŁAW BETA FIRMA „BETA”
Adres: ŁÓDŹ, UL. MARYSIŃSKA 104D/12
Zakres szkolenia: Kategoria: B
Telefon: 603-635-080
AUTO-SZKOŁA WOTA SPÓŁKA JAWNA
Adres: 1) ŁÓDŹ, UL. NAWROT 46 2) ŁÓDŹ, UL. RETKIŃSKA 83
Zakres szkolenia: Kategoria: AM, A1, A2, A, B1, B, C, D, T, B+E, C+E
Telefon: 676-70-60; 674-27-27
TOMASZ SZADKOWSKI OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Adres: ŁÓDŹ, UL. 11-GO LISTOPADA 47/7
Zakres szkolenia: Kategoria: B
Telefon: 659-22-53; 601-282-090
KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZAK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Adres: ŁÓDŹ, UL. WIĘCKOWSKIEGO 13
Zakres szkolenia: Kategoria: B
Telefon: 630-01-01
KRZYSZTOF DOLDER NAUKA JAZDY
Adres: ŁÓDŹ, UL. DREWNOWSKA 147
Zakres szkolenia: Kategoria: AM, B
Telefon: 501-218-801
STANISŁAW PASIAK AUTO-SZKOŁA "CROSS"
Adres: ŁÓDŹ, UL. MILIONOWA 96
Zakres szkolenia: Kategoria: B
Telefon: 632-24-95; 601-222-141
MAREK GOSŁAWSKI "GOCAR"
Adres: 1) ŁÓDŹ, UL. PIASKI 4; 2) ŁÓDŹ, UL. LIMANOWSKIEGO 97
Zakres szkolenia: Kategoria: B
Telefon: 689-91-68
MARIOLA BAJON "AUTOSZKOŁA" „P” (w zakresie kat. A, B, C, D)
Adres: 1) ŁÓDŹ, UL. WOJSKA POLSKIEGO 55/61; 2) ŁÓDŹ, UL. LEGIONÓW 79;
Zakres szkolenia: Kategoria: AM, A1, A2, A, B, B1, C, D, B+E, C+E
Telefon: 640-66-60; 639-85-10
MARCIN PETRYKOWSKI "AUTO-SZKOŁA"
Adres: ŁÓDŹ, UL. ZAKŁADOWA 48
Zakres szkolenia: Kategoria: B
Telefon: 602-385-038
WOJCIECH SYCHNIAK
Adres: ŁÓDŹ, UL. EKONOMICZNA 43
Zakres szkolenia: Kategoria: B
Telefon: 680-13-89
JAROSŁAW WÓJTOWICZ "AUTO-SZKOŁA"
Adres: ŁÓDŹ, UL. RZGOWSKA 78
Zakres szkolenia: Kategoria: B, B+E
Telefon: 646-03-39
JAN GĘBALSKI OŚRODEK SZKOLENIA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW
Adres: ŁÓDŹ, UL. KRASZEWSKIEGO 54
Zakres szkolenia: Kategoria: B
Telefon: 643-19-83
IRENEUSZ PAŃCZYK „NAUKA JAZDY”
Adres: ŁÓDŹ, UL. LIMANOWSKIEGO 112/116/42
Zakres szkolenia: Kategoria: B
Telefon: 650-02-00
JÓZEF WALCZAK "AUTO-MOTO-PLUS" BIURO DORADZTWA TECHNICZNEGO, SZKOLEŃ, RZECZOZNASTWA SAMOCHODOWEGO
Adres: 1) ŁÓDŹ, UL. ELSNERA 4/141, 2) ŁÓDŹ, AL. PIŁSUDSKIEGO 111
Zakres szkolenia: Kategoria: B
Telefon: 671-04-52; 501-356-256
MACIEJ JANASZEWSKI AUTO-SZKOŁA "PERFEKT"
Adres: ŁÓDŹ, UL. WÓLCZAŃSKA 27
Zakres szkolenia: Kategoria: B1, B
Telefon: 672-51-96; 501-077-225

Rejestr zawiera 67 pozycji

Uwaga

Litera „P” (w zakresie kat. A, B, C, D) znajdująca się za nazwą ośrodka oznacza, iż posiada on poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań, co dodatkowo upoważnia do prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie karty rowerowej, kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz prowadzenia warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów.

Litera „P” (w zakresie mniejszym niż A, B, C, D) znajdująca się za nazwą ośrodka oznacza, iż posiada on poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań, co dodatkowo upoważnia do prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie karty rowerowej oraz kandydatów na instruktorów nauki jazdy.

Poszczególne kategorie prawa jazdy uprawniają do kierowania:

 1. kategoria AM:
  1. motorowerem,
  2. czterokołowcem lekkim;
 1. kategoria A1:
  1. motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 1. kategoria A2:
  1. motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 1. kategoria A:
  1. motocyklem,
  2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 1. kategoria B1:
  1. czterokołowcem,
  2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 1. kategoria B:
  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
  4. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 1. kategoria C1:
  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 1. kategoria C:
  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 1. kategoria D1:
  1. autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 1. kategoria D:
  1. autobusem,
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 1. kategoria T:
  1. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  2. zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 1. kategoria B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
 1. kategoria C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;
 1. kategoria D1+E - zespołem pojazdów, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;
 1. kategoria B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E - zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;
 1. kategoria C+E i D - zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E.

Ponadto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:

 1. kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;
 2. kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);
 3. kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą.
 4. kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 978)


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (29.08.2017 14:20)

Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (18.01.2018 08:59)

Informację opracował: Mariusz Jagielski (17.01.2018)

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Ilość odwiedzin: 2006

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
18.01.2018 08:59 Violetta Gandziarska Modyfikacja strony
18.01.2018 08:57 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
19.12.2017 13:41 Violetta Gandziarska Modyfikacja strony
19.12.2017 13:38 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
01.12.2017 15:10 Adrian Beer Modyfikacja strony
01.12.2017 15:06 Adrian Beer Modyfikacja treści
23.11.2017 09:41 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.11.2017 09:34 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
06.10.2017 15:00 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
06.10.2017 15:00 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
06.10.2017 15:00 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
06.10.2017 14:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
06.10.2017 14:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
06.10.2017 14:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
06.10.2017 14:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.10.2017 15:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
06.09.2017 14:08 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.08.2017 15:11 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.08.2017 15:10 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.08.2017 15:09 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.08.2017 14:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 14:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 14:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 14:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 14:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 14:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 14:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 14:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 14:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 14:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 14:22 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 14:20 Tomasz Wilk Utworzenie strony