Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Najem lokalu dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Rozpatrzenie sprawy następuje na wniosek zainteresowanego.

 2. Po uzyskaniu opinii Oddziału ds. Osób Niepełnosprawnych Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni UMŁ oraz spełnieniu kryterium dochodowego, sprawa zostaje przyjęta do realizacji.

 3. Nazwisko osoby niepełnosprawnej zostaje umieszczone na liście osób oczekujących na najem lokalu.

 4. Po akceptacji wskazanego lokalu następuje wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu.

Realizacja listy następuje po wskazaniu 3 propozycji Lokali.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc na weryfikację wniosku

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich

Wydział Lokali Mieszkalnych

90-514 Łódź al. Kościuszki 47

przyjmowanie podań – kancelaria Zarządu Lokali Miejskich

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Do złożenia:

 • Wniosek o oddanie w najem lokalu mieszkalnego (wnioskodawca zamieszkujący w lokalu stanowiącym zasób mieszkaniowy Łodzi)
Szablon dokumentu
 • Wniosek o oddanie w najem lokalu mieszkalnego (wnioskodawca zamieszkujący w innym zasobie)
Szablon dokumentu
 • Kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o stanie majątkowym
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego
Szablon dokumentu

Do wglądu:

 • Oryginał orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (tekst jednolity ogłoszony uchwałą nr LVIII/1400/17 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Mieszkalnych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (21.11.2019 13:06)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (19.06.2020 10:29)