NAJCZĘŚCIEJ WYSZUKIWANE W TEJ KATEGORII

SPRAWY OBYWATELSKIE

AKTY STANU CYWILNEGO

AKTY STANU CYWILNEGO

Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu. Zmiana imion i nazwisk. 50-lecie pożycia małżeńskiego.

więcej...

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

Organizacja zgromadzeń, imprez masowych, imprez artystycznych lub rozrywkowych. Hodowla ras uznanych za agresywne. Regulaminy strzelnic.

więcej...

CUDZOZIEMCY

CUDZOZIEMCY

Zameldowanie i wymeldowanie cudzoziemca, działalność gospodarcza, zatrudnianie i wsparcie dla cudzoziemców.

więcej...

DOKUMENTACJA

DOKUMENTACJA

Wydawanie dokumentów, udostępnianie akt z archiwum.

więcej...

DOWÓD OSOBISTY

DOWÓD OSOBISTY

Wydawanie dowodów osobistych, zgłoszenie utraty lub kradzieży dowodu. Rejestr Dowodów Osobistych.

więcej...

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrody Miasta Łodzi, Odznaki za Zasługi dla Miasta Łodzi oraz inne wyróżnienia przyznawane przez Prezydenta miasta i Radę Miejską.

więcej...

MELDUNKI

MELDUNKI

Zameldowanie i wymeldowanie, wydawanie dokumentów o zameldowaniu i zaświadczeń z rejestru mieszkańców. Zgłoszenie wyjazdu za granicę.

więcej...

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

Ewidencja i funkcjonowanie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i klubów sportowych. Konkursy ofert i wynajem lokali dla organizacji pozarządowych.

więcej...

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

Inicjatywa lokalna.

więcej...

PESEL

PESEL

Nadawanie numeru PESEL oraz udostępnianie informacji z rejestru PESEL.

więcej...

POCHÓWEK I CMENTARZE

POCHÓWEK I CMENTARZE

Pochówek na cmentarzu komunalnym, opłata za grób, sprowadzenie zwłok. Informacje o grobach wojennych, utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej.

więcej...

SKARGI, WNIOSKI, INFORMACJE

SKARGI, WNIOSKI, INFORMACJE

Przyjmowanie petycji, skarg, wniosków. Interpelacje. Informacja publiczna. Profil zaufany. Rejestr Danych Kontaktowych. Pomoc prawna. Biuro Rzeczy Znalezionych.

więcej...

SPRAWY OBRONNE

SPRAWY OBRONNE

Informacje i wsparcie dla osób spełniającym powszechny obowiązek obrony oraz żołnierzy.

więcej...

WYBORY

WYBORY

Rejestr wyborców - dokonywanie wpisów, udostępnienie informacji, zgłaszanie nieprawidłowości. Miejsca do plakatowania.

więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt