Rozliczenie należności i wpłat - dot. dzierżaw, sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, zwrotów bonifikat, przekształceń, opłaty adiacenckiej i planistycznej, zamiany i zwrotów nieruchomości, służebności gruntowej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Rozliczanie należności i wpłat w zakresie:

 • dzierżawy wieloletniej,

 • dzierżawy gruntów komunalnych i nieruchomości zabudowanych do lat trzech,

 • odszkodowań za bezprawne korzystanie z gruntów Miasta (bezumowne korzystanie z gruntu),

 • odszkodowań z tytułu zwrotu nieruchomości Gminy,

 • zamiany nieruchomości,

 • opłaty adiacenckiej i planistycznej,

 • przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własnościnieruchomości,

 • służebności gruntowej oraz przesyłu,

 • sprzedaż domów jednorodzinnych na rzecz najemców i gruntów,

 • sprzedaż działek zabudowanych i niezabudowanych należących do Spółdzielni Mieszkaniowych,

 • sprzedaż gruntu pod lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami Gminy,

 • sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży Gminy,

 • sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Gminy,

 • zwrotów bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Dochodów z Majątku Miasta
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5

Dzierżawa gruntu, bezumowne (odszkodowania za bezprawne korzystanie z gruntów Miasta) do lat 3:
podmioty na literę A-J, T, pok. 305, tel.: +48 (42) 638-41-66
podmioty na literę M, U, W, pok. 308, tel.: +48 (42) 638-41-66
podmioty na literę N-R, Q, pok. 304, tel.: +48 (42) 638-43-87
podmioty na literę K-Ł, S, Ś, Z, Ż, Ź, pok. 305, tel.: +48 (42) 638-46-36

Dzierżawa wieloletnia: pok. 308, tel.: +48 (42) 638-41-66

Sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży Gminy, domów jednorodzinnych wraz z gruntami:
pok. 303, tel.: +48 (42) 638-52-97

Sprzedaż gruntu pod lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami Gminy (działki zabudowane) oraz sprzedaż gruntu (działki niezabudowane) na rzecz osób fizycznych i prawnych:
pok. 306 A, tel.: +48 (42) 638-42-09

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Gminy:
pok. 306a, tel.: +48 (42) 272-64-28

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości:
pok. 306a, tel.: +48 (42) 272-64-28

Opłata adiacencka i planistyczna: pok. 306a, tel.: +48 (42) 638-42-09

Służebność gruntowa oraz przesyłu: pok. 306a, tel.: +48 (42) 272-64-28

Zwroty bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych:
pok. 306a, tel.: +48 (42) 272-64-29

Zamiany i zwroty nieruchomości (odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości Gminy):
pok. 306a, tel.: +48 (42) 272-64-28

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rozliczanie należności i wpłat dotyczących: Rachunek bankowy:
Urząd Miasta Łodzi
Oddział Dochodów z Majątku Miasta
Getin Noble Bank SA w Łodzi
 • Dzierżawy gruntów komunalnych i nieruchomości zabudowanych do lat trzech, dzierżawy wieloletniej, odszkodowania za bezprawne korzystanie z gruntów Miasta
 • Opłaty adiacenckiej
 • Opłaty planistycznej
 • Służebności gruntu i przesyłu
 • Zwrotów bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych
 • Odszkodowań z tytułu zwrotu nieruchomości Gminy
21 1560 0013 2026 0026 9540 1001
 • Zamiana nieruchomości
 • Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
 • Sprzedaży domów jednorodzinnych na rzecz najemców oraz sprzedaży gruntów
 • Sprzedaży gruntu pod lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami Gminy
 • Sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży Gminy
 • Sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Gminy
19 1560 0013 2030 5511 7000 0004

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Brak

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, z późn.zm.)

 • art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

 • art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1453)

 • art. 27, art. 68, art. 71-73 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn.zm.)

 • art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012 r. poz.83, z późn.zm.)

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy