Wyniki wyszukiwania

DROGI

Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Wnioskodawca uzgadnia przebieg trasy lub miejsce imprezy z: organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, w tym z Oddziałem Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta jako zarządzającym ruchem na terenie miasta Łodzi, oraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej… więcej...

NIEPEŁNOSPRAWNI

Wyznaczanie ogólnodostępnego miejsca dla osób niepełnosprawnych

W celu wyznaczenia ogólnodostępnego miejsca dla osoby niepełnosprawnej należy złożyć wniosek dostępny na stronie Urzędu Miasta Łodzi w formie papierowej (na kancelarii: Piotrkowska 104, Piotrkowska 110, Tuwima 36 I piętro lub listownie za pośrednictwem poczty), wnioski przyjmowane są także… więcej...

BUDOWNICTWO

Zasady uzgadniania lokalizacji i regulowania stanów prawnych urządzeń infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Łodzi i Skarbu Państwa, z wyłączeniem dróg, będących we władaniu Zarządu Dróg i Transportu

Procedura służy uzgodnieniu lokalizacji i uregulowaniu prawa do dysponowania nieruchomością Miasta lub Skarbu Państwa (z wyłączeniem dróg będących we władaniu Zarządu Dróg i Transportu) na cele budowlane, w związku z planowaną budową, modernizacją lub likwidacją sieci infrastruktury technicznej… więcej...

DROGI

Zatwierdzanie organizacji ruchu na drogach publicznych

W celu zatwierdzenia projektów wnioskodawca składa projekty organizacji ruchu wraz z wnioskami (każdy wniosek dotyczy jednej organizacji ruchu) do Wydziału Inżynierii Ruchu w Zarządzie Dróg i Transportu, który po wydaniu opinii przekazuje projekty do zatwierdzenia Oddziałowi Zarządzania Ruchem na… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt