Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wyznaczanie ogólnodostępnego miejsca dla osób niepełnosprawnych

OPIS SPRAWY

Procedura dotycząca wyznaczania ogólnodostępnego miejsca dla osoby niepełnosprawnej dotyczy każdej osoby, która uzna iż w lokalizacji o którą wnioskuje, brakuje takiego miejsca lub jest ich zbyt mało w odniesieniu do realnych potrzeb mieszkańców.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

w Urzędzie, mailem lub pocztą

KROK 2

Czekaj na informację zwrotną

w formie papierowej lub elektronicznej

PRZYDATNE INFORMACJE

 • złożenie wniosku w formie papierowej lub elektronicznej
 • możliwość przesłania projektu pocztą
 • wizyta w Urzędzie nie wymaga umówienia się
 • możliwość odesłania Wnioskodawcy stanowiska jednostki pocztą
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. W celu wyznaczenia ogólnodostępnego miejsca dla osoby niepełnosprawnej należy złożyć wniosek dostępny na stronie Urzędu Miasta Łodzi w formie papierowej (na kancelarii: Piotrkowska 104, Piotrkowska 110, Tuwima 36 I piętro lub listownie za pośrednictwem poczty), wnioski przyjmowane są także elektronicznie na adres (bim@uml.lodz.pl)
 2. Wniosek zostaje zarejestrowany w jednostce i przekazany przez dyrekcje do pracownika właściwego merytorycznie.
 3. Zgłoszenie rozpatruje i weryfikuje się m. in. pod względem możliwości technicznych dotyczących utworzenia miejsca we wskazanej lokalizacji.
 4. Wnioskodawca otrzymuje odpowiedź z zachowaniem formy w jakiej został złożony wniosek przez wnioskodawcę.
 5. W zależności od stanowiska jednostki (negatywne rozpatrzenie wniosku) – informacja zwrotna do wnioskodawcy o stanowisku jakie zajmuje Biuro Inżyniera Miasta i powodach dla których możliwość zlokalizowania miejsca we wskazanej przez wnioskującego lokalizacji jest niemożliwe. W przypadku (pozytywnego rozpatrzenia wniosku) - zostaje wykonany przez pracownika Biura Inżyniera Miasta projekt stałej organizacji ruchu.
 6. Projekt organizacji ruchu zostaje przekazany do opinii do Zarządu Dróg i Transportu.
 7. Po uzyskaniu opinii pozytywnej Biuro Inżyniera Miasta przekazuje do realizacji Stałą Organizację Ruchu, przewidzianą dla umiejscowienia ogólnodostępnego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 8. Sprawę można załatwić osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni na informację zwrotną o stanowisku Biura Inżyniera Miasta w przedmiotowej sprawie.
Sprawy szczególnie skomplikowane rozpatrywane są nie dłużej niż dwa miesiące.

Miejsce załatwienia

Biuro Inżyniera Miasta,
Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach
90-002 Łódź, ul. Tuwima 36, sekretariat, I p. tel. +48 (42) 272-64-50

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
  • Na adres wskazany we wniosku (zgodnie z wyborem komórki organizacyjnej)
 • osobiście:
  • Biuro Inżyniera Miasta
   Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach
   90-002 Łódź, ul. Tuwima 36, sekretariat, I p.
 • pocztą elektroniczną: bim@uml.lodz.pl

Termin składania dokumentów

Brak

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca dla osoby niepełnosprawnej
druk do pobrania

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późn. zm)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Inżyniera Miasta
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt