Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydanie 60-minutowego biletu specjalnego

OPIS SPRAWY

Bilety 60-minutowe specjalne wydawane są dla opiekunów osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub I grupę inwalidztwa wydaną przed dniem 1 stycznia 1998 r. przez organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie w służbach mundurowych podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji lub wypis lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną

KROK 2

Zgłoś się po odbiór biletów

do Wydziału Transportu Drogowego i Biletów

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Bilety dla opiekunów podopiecznych wydaje bezpośrednio ZDiT na podstawie następujących dokumentów:
  • prawidłowo wypełnionego wniosku, złożonego według załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 6340/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania jednorazowego 60-minutowego biletu specjalnego, stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi oraz wzorów wniosków o jego wydanie,
  • oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • prawidłowo wypełnionego wniosku, złożonego według załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 6340/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania jednorazowego 60-minutowego biletu specjalnego, stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi oraz wzorów wniosków o jego wydanie, za pośrednictwem jednostek, które zobowiązane są do składania pisemnych zapotrzebowań na bilety i ich pobierania ze ZDiT.
 2. Bilety wydawane są wyłącznie jednemu z rodziców lub opiekunów podopiecznego, bądź samemupodopiecznemu po przekroczeniu 18 roku życia oraz przedstawicielowi placówki.

Przy odbiorze należy okazać oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Zespół ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności lub wypisu lekarza orzecznika ZUS, przedstawionego do wglądu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1-7 dni

Miejsce załatwienia

Składanie wniosków:

Kancelaria Centrum Usług Wspólnych,

90-002 Łódź, ul. Tuwima 36

Odbiór:

Wydział Transportu Drogowego i Biletów w Zarządzie Dróg i Transportu

90-002 Łódź, ul. Tuwima 36

pn., śr., czw., pt.: 08:00 – 15:00

Telefony:

+48 (42) 638-58-43

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie - +48 (42) 638-58-43

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Dróg i Transportu
   ul.Tuwima 36
   90-002 Łódź
 • osobiście:
  • Kancelaria Centrum Usług Wspólnych
   Łódźul. Tuwima 36
 • pocztą elektroniczną: zdit@zdit.uml.lodz.pl

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie jednorazowych 60-minutowych biletów specjalnych obowiązujących w środkach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi - załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6340/VIII/21 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 stycznia 2021 r.

druk do pobrania


 • Oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • zarządzenie Nr 6340/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania jednorazowego 60-minutowego biletu specjalnego, stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi oraz wzorów wniosków o jego wydanie
 • uchwała Nr XLII/1108/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz.2393 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu
Komórka
Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt