Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Łódzka Karta Bez Barier

OPIS SPRAWY

Program Łódzka Karta Bez Barier to projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością mieszkających naterenie Miasta Łodzi. Posiadacze Łódzkiej Karty Bez Barier mogą korzystać z ofert, ulg, zniżek i promocji, które są przygotowane dla nich przez instytucje oraz firmy, poprzez okazanie Karty w punktach wskazanych przez partnerów projektu.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

musisz okazać orzeczenie o niepełnosprawności oraz dowód osobisty

KROK 2

Odbierz kartę

otrzymasz ją „od ręki”

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa załatwiana od ręki

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Program Łódzka Karta Bez Barier to projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Miasta Łodzi. Posiadacze Łódzkiej Karty Bez Barier mogą korzystać z ofert, ulg, zniżek i promocji, które są przygotowane dla nich przez instytucje oraz firmy, poprzez okazanie Karty w punktach wskazanych przez partnerów projektu

 1. Karta jest wydawana na podstawie wniosku. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do Regulamin wydawania i użytkowania Łódzkiej Karty Bez Barier. Wniosek można złożyć osobiście lub może go złożyć inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia (wskazania we wniosku). Składający wniosek (wnioskodawca lub osoba upoważniona) obowiązany jest do okazania dowodu osobistego.
 2. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w momencie jego złożenia.
 3. Odbioru Karty dokonuje wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia (wskazania we wniosku) za okazaniem dokumentu tożsamości.
 4. W przypadku pobierania wniosku ze strony, należy również pobrać formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oba formularze dostępne w zakładce wniosek o wydanie karty.
Informacje uzupełniające
 • Karta potwierdza uprawnienia osób fizycznych, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, mieszkających na terenie Miasta Łodzi, zwanych dalej Osobami z Niepełnosprawnościami, do korzystania z ulg i preferencji aktualnie oferowanych uczestnikom Projektu. Karta jest imienna.
 • Karta wydawana jest bezpłatnie na okres ważności orzeczenia.
 • Korzystanie z ulg i preferencji na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. Użytkownik Karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg i preferencji wskazanych w wykazie dostępnym w Oddziale ds. OsóbzNiepełnosprawnościami i Dostępności w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych oraz publikowanym na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://uml.lodz.pl/niepelnosprawni/. Na żądanie podmiotów oferujących ulgi i preferencje, użytkownik Karty zobowiązany jest do okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nieokazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty.
 • W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, duplikat Karty wydawany jest na podstawie złożonego wniosku. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot karty uszkodzonej albo złożenie oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bezzwłocznie

Miejsce załatwienia

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Oddział ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostepności
Łódź, ul. Zachodnia 47
parter, naprzeciw portierni

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Wydanie karty jest bezpłatne.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Opłata za wydanie duplikatu karty w przypadku jej zniszczenia lub zagubienia

10 zł

Nr konta bankowego do ww. opłaty:85 1240 1037 1111 0011 0911 0830

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Zarządzenie Nr 490/2023Prezydenta Miasta Łodzi z dnia3 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania i użytkowania oraz ustalenia wzoru Łódzkiej Karty "Bez barier"

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt