Wyniki wyszukiwania

DOKUMENTACJA

Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO

Każda osoba, której dane są przetwarzane w Urzędzie Miasta Łodzi ma prawo do żądania od administratora danych: dostępu do swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 ogólnego rozporządzenia; sprostowania swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 ogólnego… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek @

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Podstawowym publikatorem informacji publicznej jest Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek. Procedura zostaje wszczęta na podstawie wniosku złożonego… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt