Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek @

OPIS SPRAWY

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Podstawowym publikatorem informacji publicznej jest Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek lub zapytaj o informację

wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej

KROK 2

Czekaj na odpowiedź

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wniosek może zostać złożony w dowolnej formie, nie musi zawierać podpisu odręcznego ani elektronicznego

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Podstawowym publikatorem informacji publicznej jest Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek.

 1. Procedura zostaje wszczęta na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Miasta Łodzi w dowolnej formie (np. papier, dokument elektroniczny, forma ustna).
 2. Odpowiedzi na ww. wniosek udziela właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu Miasta Łodzi.
 3. Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ww. terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
e-mail: lckm@uml.lodz.pl
ESP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza UMŁ

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd Miasta Łodzi poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę skazaną we wniosku, może zostać pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź,
 • osobiście:
  • Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)
 • pocztą elektroniczną: lckm@uml.lodz.pl
 • telefonicznie: +48 (42) 638-44-44
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902)

Tryb odwoławczy

Do decyzji, o odmowie udostępnienia informacji publicznej, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

 • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
 • uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.
Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt