Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Rozpatrywanie wniosku/interwencji/prośby najemców lokali z zasobu Gminy Miasto Łódź w zakresie utrzymania technicznego obiektów @

OPIS SPRAWY

Najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych chcący załatwić sprawy w zakresie wydania warunków na zmianę struktury zasiedlonego lokalu poprzez wydzielenie łazienki, wydanie warunków na zmianę sposobu ogrzewania, legalizację samowoli budowlanych (adaptacja części wspólnych w budynkach gminnych, wydzielenie łazienek itp.), dokonania oględzin lokalu pod kątem stanu technicznego.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, w Zarządzie, pocztą lub mailem

KROK 2

Czekaj na odpowiedź

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • spotkanie z pracownikiem w okresie epidemii wymaga umówienia się na wizytę
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Do złożenia wniosku uprawniony jest Najemca lokalu gminnego posiadający aktualną umowę o najem. Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie, poprzez pocztę, pocztę elektroniczną, ePUAP.

Informacje uzupełniające

W przypadku sprawy dotyczącej jakości wykonanych remontów lokali lub remontów nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych/osób fizycznych/osób fizycznych i Gminy Łódź, Wydział Utrzymania Technicznego Obiektów przekazuje sprawę do odpowiednich komórek organizacyjnych w Zarządzie Lokali Miejskich celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością rzeczową. Oględziny lokali/nieruchomości umawiane są telefonicznie bądź drogą elektroniczną (e-mail) z najemcą/administratorem nieruchomości.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Utrzymania Technicznego Obiektów
90-514 Łódź, al. T. Kościuszki 47

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

e-mail: zlm@zlm.lodz.pl

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 628-70-65, +48 (42) 628-70-64

Pocztą elektroniczną: zlm@zlm.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Lokali Miejskich
   90-514 Łódź, al. T. Kościuszki 47
 • osobiście:
  • al. T. Kościuszki 47
 • pocztą elektroniczną: zlm@zlm.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Dokumenty można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Podanie, wniosek, interwencja (szablon/formularz nie jest wymagany)
formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • zarządzenie nr 8921/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Lokali Miejskich.

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. z późn. zmianami)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 282)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich
Komórka
Wydział Utrzymania Technicznego Obiektów
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt