Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Potwierdzanie, przedłużanie lub unieważnianie profilu zaufanego @

OPIS SPRAWY

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej. Wykorzystywany jest jako metoda potwierdzania tożsamości w tym podpisywania podań na platformie ePUAP. Osoba wnioskująca o potwierdzenie profilu zaufanego musi zarejestrować własne konto na stronie pz.gov.pl

W SKRÓCIE

KROK 1

Zarejestruj się na stronie pz.gov.pl

KROK 2

Zarezerwuj wizytę w UMŁ

KROK 3

Przyjdź do urzędu

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa załatwiana od ręki
 • wymagany dokument tożsamości

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Potwierdzenie profilu zaufanego:
  • w terminie 30 dni od rejestracji konta na stronie pz.gov.pl i jednoczesnego złożenia wniosku osoba wnioskująca zgłasza się z dokumentem tożsamości do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia tożsamości i profilu zaufanego.
   Uwaga: Jeżeli w okresie 30 dni od daty rejestracji nie dokonano potwierdzenia profilu zaufanego, wniosek ten traci ważność. Celem potwierdzenia profilu zaufanego należy wtedy zalogować się na konto i złożyć wniosek ponownie,
  • po pozytywnej weryfikacji danych osoby pracownik punktu potwierdzającego potwierdza profil zaufany.
   Uwagi - potwierdzenie profilu zaufanego jest także możliwe w inny sposób niż poprzez przyjście do punktu potwierdzającego, tj. przy pomocy banku lub innego dostawcy tożsamości, poprzez rozmowę wideo z urzędnikiem, z wykorzystaniem e-dowodu – informacje na stronie pz.gov.pl. Profil zaufany może zostać potwierdzony samodzielnie przez osobę wnioskującą za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Urząd Miasta Łodzi realizuje usługę wyłącznie poprzez przyjście do punktu potwierdzającego. Profil zaufany potwierdza się na okres 3 lat, a jego ważność może być przedłużona na taki sam okres.
 2. Przedłużenie ważności profilu zaufanego:
  • można go dokonać samodzielnie poprzez potwierdzenie profilem zaufanym, profilem osobistym (e-dowodem) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • w punkcie potwierdzającym – należy z konta złożyć elektronicznie wniosek: Przedłuż ważność w punkcie potwierdzającym.
 3. Unieważnienie profilu zaufanego:
  • osoba posiadająca profil może samodzielnie dokonać unieważnienia swojego profilu zaufanego lub złożyć wniosek w punkcie potwierdzającym (wniosek jest drukowany przez pracownika punktu potwierdzającego).
Informacje uzupełniające
 1. Potwierdzenia profilu zaufanego w punkcie potwierdzającym dokonuje się na podstawie dowodu osobistego albo paszportu zawierającego imię (imiona), nazwisko i numer PESEL albo innego dokumentu tożsamości, jeżeli umożliwia on jednoznaczne potwierdzenie tożsamości osoby wnioskującej o potwierdzenie profilu zaufanego posiadającej numer PESEL.
 2. Nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego w przypadku:
  • okazania nieważnego dokumentu, lub braku możliwości jednoznacznego potwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej na podstawie okazanego dokumentu;
  • niezgodności imienia, imion lub nazwiska podanych w złożonym wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego z danymi ustalonymi na podstawie okazanego przez wnioskodawcę dokumentu tożsamości;
  • niezgodności numeru PESEL podanego w złożonym wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego z numerem PESEL ustalonym na podstawie okazanego przez wnioskodawcę dokumentu tożsamości;
  • niezgodności daty urodzenia ustalonej na podstawie pierwszych sześciu cyfr numeru PESEL podanego w złożonym wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego z datą urodzenia ustaloną na podstawie okazanego przez wnioskodawcę dokumentu tożsamości – w przypadku gdy okazany dokument tożsamości nie zawiera numeru PESEL.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100

 • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B
 • 91-433 Łódź,ul. Smugowa 26 i 30/32

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców
90-007 Łódź, ul. Piotrkowska 110, sala obsługi Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty: wizyty.uml.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

Nie dotyczy

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Dokument tożsamości do wglądu
 • Wniosek o potwierdzenie lub przedłużenie profilu zaufanego złożony elektronicznie poprzez stronę pz.gov.pl

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


 • Confirmation, extension or cancellation of the trusted profile

 • Підтвердження, продовження або анулювання довіреного профілю

 • Пацверджанне, падаўжэнне альбо адмена даверанага профілю

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego
 • ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt