Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Rozpatrywanie interwencji najemcy, właściciela lokalu mieszkalnego - wyodrębnionego w budynku wspólnoty mieszkaniowej @

OPIS SPRAWY

Rozpatrywanie interwencji najemcy, właściciela lokalu mieszkalnego - wyodrębnionego w budynku wspólnoty mieszkaniowej dotyczącej lokalu.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zgłoś interwencję

elektronicznie, w Zarządzie, pocztą lub mailem

KROK 2

Czekaj na informację

odpowiedź zostanie udzielona zgodnie z formą wskazaną w zgłoszeniu

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • spotkanie z pracownikiem wymaga umówienia się na wizytę

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Przyjęcie wniosku najemcy lokalu/właściciela wyodrębnionego lokalu mieszkalnego/użytkowego w formie pisma, protokołu przyjęć, zgłoszenia drogą elektroniczną.

 2. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającegoprzez Miejskiego Administratora Nieruchomości o zasadność interwencji lub powiadomienie firmy administrującej nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej wraz z zaleceniami.

 3. Udzielenie odpowiedzi.

Informacje uzupełniające

Jeżeli sprawa dotyczy np. skargi o nieprzestrzeganie regulaminu porządku domowego przez mieszkańców, a skarga dotyczy właściciela lokalu, przekazuje się sprawę do Zarządcy wspólnoty celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
Łódź, Al. T. Kościuszki 47

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

e-mail: zlm@zlm.lodz.pl

Rejon Obsługi Najemców Zasobu Obcego:

Łódź ul. Ciasna 19a

tel. +48 (42) 684-81-90

e-mail: ronzo@zlm.lodz.pl

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 684-81-90

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Lokali Miejskich
   Al. T. Kościuszki 47
   90-514 Łódź
  • Rejon Obsługi Najemców Zasobu Obcego
   ul. Ciasna 19a
   93-547 Łódź
 • osobiście:
  • Al. T. Kościuszki 47
  • ul. Ciasna 19a
 • pocztą elektroniczną: zlm@zlm.lodz.pl,ronzo@zlm.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku

Wymagane dokumenty

 • Podanie, wniosek, skarga – szablon/formularz nie jest wymagany
formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256)
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali(Dz.U. z 2021 r. poz.1048)

Tryb odwoławczy

Od decyzji jest możliwość odwołania się do Kierownika jednostki RON ZO lub Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich.

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich
Komórka
Rejon Obsługi Najemców Zasobu Obcego
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt