Wyniki wyszukiwania

DROGI

Opiniowanie elementów infrastruktury podziemnej przebiegającej przez teren działek drogowych stanowiących przyłącza do prywatnych posesji (w kontekście przebiegu przez działki miejskie)

Wnioskodawca lub jego pełnomocnik składa  wniosek o zaopiniowanie projektu planowanej infrastruktury podziemnej przebiegającej przez teren działek drogowych będących we władaniu miasta Łodzi, pod kątem ochrony istniejącej zieleni. W celu uzyskania opinii do wniosku należy załączyć 2 egzemplarze… więcej...

DROGI

Opiniowanie zjazdów indywidualnych w kontekście kolizji z istniejącą zielenią

Wnioskodawca lub jego pełnomocnik składa listownie wniosek o zaopiniowanie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi publicznej, pod kątem ochrony zieleni rosnącej w pasie drogowym . Do wniosku złożonego drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście należy załączyć plan z lokalizacją projektowanego… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt