Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Opiniowanie elementów infrastruktury podziemnej przebiegającej przez teren działek drogowych stanowiących przyłącza do prywatnych posesji (w kontekście przebiegu przez działki miejskie)

OPIS SPRAWY

Procedura dotyczy sytuacji, gdy właściciel prywatnej nieruchomości planuje wykonanie elementów infrastruktury podziemnej (przyłącze wod-kan, przyłącze energetyczne, przyłącze teletechniczne, itp.) przebiegających przez teren działek drogowych będących we władaniu miasta Łodzi. Dla ochrony istniejącej zieleni w pasach drogowych dokumentacja na budowę tego typu infrastruktury powinna być zaopiniowana przez Wydział Kształtowania Środowiska.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż dokumenty

w Urzędzie, pocztą, mailem lub elektronicznie

KROK 2

Czekaj na opinię

KROK 3

Złóż dokumentację

dokumentację z otrzymaną opinią złóż do Zarządu Dróg i Transportu

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość przesłania dokumentów pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • opinia może mieć formę elektroniczną
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Wnioskodawca lub jego pełnomocnik składa wniosek o zaopiniowanie projektu planowanej infrastruktury podziemnej przebiegającej przez teren działek drogowych będących we władaniu miasta Łodzi, pod kątem ochrony istniejącej zieleni. W celu uzyskania opinii do wniosku należy załączyć 2 egzemplarze papierowe projektu planowanego przyłącza, wraz z dołączoną inwentaryzacją drzew i krzewów rosnących na działkach miejskich w odległości 5 m od projektowanego przyłącza.

Wnioski przyjmowane są osobiście w kancelarii głównej urzędu, bądź listownie.

Procedura jest wykorzystywana, gdy właściciel prywatnej nieruchomości planuje wykonanie elementów różnorakiej infrastruktury podziemnej (w postaci przyłącza
wod-kan, przyłącza energetycznego, przyłącza teletechnicznego, itp.) przebiegających przez teren działek drogowych będących we władaniu miasta Łodzi. Związana jest z koniecznością zapewnienia należytej ochrony zieleni rosnącej w pasach drogowych, która może potencjalnie kolidować z planowanymi przedsięwzięciami. Z tego względu do wniosku należy podać krótki opis technologii prowadzenia prac (np. wykop otwarty, metodami bezwykopowymi). Uzyskanie opinii nie wymaga opłat skarbowych. Jeden egzemplarz przedłożonej dokumentacji pozostaje w Wydziale Kształtowania Środowiska.

Informacje uzupełniające

W przypadku konieczności wizyty w Wydziale, proszę o umówienie terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej: wks@uml.lodz.pl, bądź telefonicznie +48 (42) 272-64-20.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Kształtowania Środowiska
Oddział Ochrony Zieleni
ul. Piotrkowska 113
90-430 Łódź

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 272-64-20
Pocztą elektroniczną: wks@uml.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź,
 • osobiście:
  • Piotrkowska 104, pok. 151
  • Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu zMieszkańcami), urna
 • pocztą elektroniczną:
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie opinii dot. przebiegu podziemnej infrastruktury przez teren działek drogowych
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)

Załączniki - 2 egz.:

 • Projekt/mapa z naniesiona zielenią
 • Inwentaryzacja zieleni w odległości 5 m od planowanego przyłącza

Pozostałe dokumenty

 • Zdjęcia istniejącej zieleni
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Kształtowania Środowiska
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt