Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydawanie zarejestrowanych dzienników budowy @

OPIS SPRAWY

Dziennik budowy prowadzi się dla robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy. Jest urzędowym dokumentem przebiegu robót budowlanych i prowadzi się go odrębnie dla każdego obiektu budowlanego. Wydawany jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę lub gdy inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych w drodze zgłoszenia. Dziennik budowy prowadzi się w formie papierowej lub elektronicznej (w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy). Wydanie dziennika następuje przez ostemplowanie w formie papierowej lub zapewnienie dostępu w systemie EDB do dziennika budowy w formie elektronicznej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

jeśli działasz przez pełnomocnika

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

KROK 3

Odbierz dziennik budowy

elektronicznie lub w Urzędzie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa
 • złożenie dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej (elektroniczna wymaga posiadania konta w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy)
 • w przypadku dziennika budowy w formie papierowej:
  • możliwość przesłania wniosku pocztą
  • sprawy nie można załatwić za pośrednictwem adresu elektronicznego, ponieważ wymaganym załącznikiem jest dziennik budowy

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. W przypadku dziennika budowy w wersji papierowej złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
 2. W przypadku dziennika budowy w wersji elektronicznej złożenie wniosku następuje w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy (konieczność posiadania konta w tym systemie)
 3. Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

3 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddziały Architektoniczno – Budowlane I-V
Oddział Infrastruktury
Al. Kościuszki 59/61, 90-514 Łódź

Telefony do pracowników:

 • Sekretariat WUiA +48 (42) 638-54-40
 • Sekretariat WUiA - oddziały Architektoniczno – Budowlane I-V +48 (42)638-43-51
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany I- Śródmieście +48 (42) 638 47 83
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany II- Bałuty +48 (42) 638 57 32
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany III- Widzew +48 (42) 638 52 48
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany IV- Górna +48 (42) 272 63 49
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany V- Polesie +48 (42) 272 63 97
 • Oddział Infrastruktury +48 (42) 638 43 64

Odbiór dzienników budowy – (pok. nr 112b)

 • +48 (42) 638-43-47

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Dla dzienników budowy w postaci elektronicznej:

system Elektroniczny Dziennik Budowy pod adresem internetowym

https://e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl/

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie:+48 (42) 638-54-40; +48 (42) 638-43-51

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Pełnomocnictwo 17,00 zł

Nr konta 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
   z dopiskiem Wydział Urbanistyki i Architektury
 • osobiście – w jednym z punktów kancelaryjnych:
  • ul. Piotrkowska 104, budynek B
  • ul. Zachodnia 47
  • al. Piłsudskiego 100
  • ul. Al. Politechniki 32
  • ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie:
  • system Elektroniczny Dziennik Budowy

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy.
  Wystąpienie o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy
druk do pobrania
formularz elektroniczny (Elektroniczny Dziennik Budowy)
 • Dziennik budowy w formacie A-4 z ponumerowanymi stronami, zabezpieczony przed zdekompletowaniem
 • Kopia uprawnień budowlanych osób pełniących funkcje kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawującego nadzór autorski, nie dotyczy uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.
 • Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę lub kopia dokumentu potwierdzającego nabycie prawa do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia budowy
 • W przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
 • W przypadku rejestrowania dziennika budowy dla pozwoleń na budowę
klauzula informacyjna do pobrania
 • W przypadku rejestrowania dziennika budowy dla zgłoszeń robót budowlanych
klauzula informacyjna do pobrania
 • Przewodnik po Elektronicznym Dzienniku Budowy
druk do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Urbanistyki i Architektury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt