Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zgłaszanie budowy lub przebudowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych o obszarze oddziaływania ograniczonym do terenu inwestycji @

OPIS SPRAWY

Jest to zgłoszenie z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia i dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego.

Wśród obiektów i robót budowlanych, które można realizować na zgłoszenie z projektem są m. in:

 • wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

nie dotyczy budynków, zawierających tylko mieszkalną powierzchnię użytkową

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

listownie lub w Urzędzie

KROK 3

Odbierz zaświadczenie lub decyzję

w czasie epidemii praktykuje się wysyłanie korespondencji listownie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa wymaga opłaty
 • w czasie epidemii praktykuje się wysyłanie korespondencji listownie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego)
 2. sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika
Informacje uzupełniające

Postępowanie może zakończyć się:

 • brakiem sprzeciwu ze strony Organu rozpatrującego zgłoszenie w postaci „milczącej zgody” lub wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu
 • wniesieniem sprzeciwu przez Organ rozpatrujący w postaci wydania decyzji o sprzeciwie
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

21 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddziały Architektoniczno – Budowlane I-V
ul. Al. Kościuszki 59/61, 90-514 Łódź

Telefony do pracowników:

 • Sekretariat WUiA +48 (42) 638-54-40
 • Sekretariat WUiA - oddziały Architektoniczno – Budowlane I-V +48 (42)638-43-51
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany I- Śródmieście +48 (42) 638 47 83
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany II- Bałuty +48 (42) 638 43 86
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany III- Widzew +48 (42) 638 52 48
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany IV- Górna +48 (42) 272 63 49
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany V- Polesie +48 (42) 272 63 97

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie:+48 (42) 638-54-40; +48 (42) 638-43-51

Pocztą elektroniczną:wuia@uml.lodz.pl.

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Zgłoszenie budowy

- 1 zł za każdy m² niemieszkalnej powierzchni użytkowej

- nie więcej niż 539 zł

z opłaty skarbowej zwolnione jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

Zgłoszenie przebudowy 50% stawek określonych w pkt 1

z opłaty skarbowej zwolnione jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
Pełnomocnictwo 17 ,00 zł

Nr konta 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Z opłat zwolnione jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym jest tylko mieszkalna powierzchnia użytkowa.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
   z dopiskiem: Wydział Urbanistyki i Architektury
 • osobiście - w jednym z punktów kancelaryjnych:
  • ul. Piotrkowska 104, budynek B
  • ul. Zachodnia 47
  • al. Piłsudskiego 100
  • ul. Al. Politechniki 32
  • ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku jednorodzinnego

druk do pobrania


formularz elektroniczny e-budownictwo
 • W postaci papierowej -  trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

druk do pobrania


formularz elektroniczny e-budownictwo


 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Jedynie w przypadku wydania decyzji o sprzeciwie - Wojewoda Łódzki za pośrednictwem, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie 14 dni od daty otrzymania ewentualnej decyzji o sprzeciwie.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Urbanistyki i Architektury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt