Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących uzgadniania odtwarzania nawierzchni po robotach remontowo-budowlanych na terenach nieruchomości niezabudowanych

OPIS SPRAWY

Dotyczy wykonawców , zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych, którew wyniku prowadzonych prac remontowo-budowlanych lub usuwania awarii na terenach nieruchomości niezabudowanych dokonały naruszenia pierwotnego stanu technicznego- lub porządkowego terenu.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zgłoś termin przekazania nieruchomości

po przeprowadzonych pracach remontowych lub usunięciu awarii

KROK 2

Czekaj na potwierdzenie terminu 

przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej

KROK 3

Przyjdź na spotkanie w terenie

KROK 4

Podpisz protokół

przejęcia terenu przez Wydział Gospodarki Komunalnej

KROK 5

Usuń wady i usterki

w przypadku odmowy podpisania protokołu

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online z załączonymi zdjęciami terenu po wykonanych pracach remontowych lub usuniętych awariach oraz innych dokumentów potwierdzających właściwie przeprowadzone prace m.in. protokół z przeprowadzonego zagęszczania gruntu, protokoły odbiorów technicznych urządzeń znajdujących się na nieruchomości, które były objęte pracami remontowymi, budowlanymi lub po usuniętych awariach itp.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) dotyczących uzgadniania odtwarzania nawierzchni po robotach remontowo/budowlanych na terenach nieruchomości niezabudowanych.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej
Oddział ds. Ekonomicznych i Kontrolnych
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
pok. 118,tel. 42 638-49-43
pok. 119, tel. 42 638-49-88

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
   Piotrkowska 104
   90-926 Łódź,
 • osobiście:
  • Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z
   Mieszkańcami), urna
  • Zachodnia 47
  • Politechniki 32
  • Krzemieniecka 2B
  • Piłsudskiego 100
 • pocztą elektroniczną: lckm@uml.lodz.pl, komunalny@uml.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Niezwłocznie po zakończeniu prac odtworzeniowych – elektronicznie.

Z odpowiednim wyprzedzeniem – jeżeli zostaje zachowana forma pisemna i dokumenty przekazywane są za pomocą operatora pocztowego.

Wymagane dokumenty

Brak

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U, 2018 poz. 2204 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Gospodarki Komunalnej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt