Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Opiniowanie zjazdów indywidualnych w kontekście kolizji z istniejącą zielenią

OPIS SPRAWY

Procedura dotyczy sytuacji, gdy właściciel prywatnej nieruchomości planuje wykonanie indywidualnego zjazdu z drogi publicznej. Dla ochrony istniejącej zieleni w pasach drogowych dokumentacja na lokalizację zjazdu powinna być zaopiniowana przez Wydział Kształtowania Środowiska.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek z załącznikami

w Urzędzie, pocztą. mailem lub elektronicznie

KROK 2

Czekaj na opinię

KROK 3

Złóż dokumentację

dokumentację z otrzymaną opinią złóż do Zarządu Dróg i Transportu

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia dokumentu online
 • możliwość przeslania dokumentów pocztą
 • wizyta w urzędzie proszę o umówienie terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej: wks@uml.lodz.pl, bądź telefonicznie +48 (42) 272-64-20
 • opinia może mieć formę elektroniczną
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Wnioskodawca lub jego pełnomocnik składa listownie wniosek o zaopiniowanie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi publicznej, pod kątem ochrony zieleni rosnącej w pasie drogowym . Do wniosku złożonego drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście należy załączyć plan z lokalizacją projektowanego zjazdu, wraz z dołączoną inwentaryzacją drzew
i krzewów rosnących na działkach miejskich w odległości 5 m od projektowanego przyłącza. We wniosku należy określić czy projektowanie prac koliduje z istniejącymi drzewami
i krzewami, podać krótki opis prowadzenia prac (np. sposoby zabezpieczenia drzew, technologii minimalizujących ryzyko uszkodzenia korzeni).

Informacje uzupełniające

W przypadku konieczności wizyty w Wydziale, proszę o umówienie terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej: wks@uml.lodz.pl, bądź telefonicznie +48 (42) 272-64-20

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Kształtowania Środowiska
Oddział Ochrony Zieleni
ul. Piotrkowska 113
90-430 Łódź

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 272-64-20
Pocztą elektroniczną: wks@uml.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
   Ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź,
 • osobiście:
  • Piotrkowska 104, pok. 151
  • Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu zMieszkańcami), urna
 • pocztą elektroniczną:
 • telefonicznie:
  • +48 (42) 638-44-44;
  • +48 (42) 272-64-20
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie opinii ws. kolizji istniejącej zieleni z planowanym zjazdem
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
Załączniki – 2 egz.:
 • Projekt zjazdu/mapa z naniesiona zielenią
 • Inwentaryzacja drzew (obwód pnia na wys. 130 cm) i krzewów (powierzchnia rzutu)

Pozostałe dokumenty

 • Zdjęcia kolidującej zieleni z planowanym zjazdem
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Kształtowania Środowiska
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt