Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi publicznej krajowej lub dojazdu z drogi wewnętrznej

OPIS SPRAWY

Jednostka projektowa lub inwestor uzgadnia projekt budowlany zjazdu z drogi krajowej lub dojazdu, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518), z działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna z drogi wewnętrznej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Zarządzie, mailem lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Odbierz dokumenty

zostaną przekazane w sposób uzgodniony z nadawcą wniosku

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wystąpienie Jednostki Projektowej, Inwestora (właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub do działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna) o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi publicznej krajowej potwierdzającego zaprojektowanie dojazdu zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) dojazdu z działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej w Zarządzie Dróg i Transportu
90-002 Łódź, ul. Tuwima 36

Składanie wniosków - Kancelaria Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 171/173 , ul. Tuwima 36
Procedowanie spraw - pok. 3.4, 3.5, 3.11, 3.12, ul. Tuwima 36

Naczelnik Wydziału - pok. 3.12, ul. Tuwima 36
Zastępca Naczelnika - pok. 3.5, ul. Tuwima 36

Telefony:

+48 (42) 272-63-20
+48 (42) 638-49-70
+48 (42) 272-67-16
+48 (42) 272-64-90
+48 (42) 272-67-15

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefony:

 • +48 (42) 272-63-20
 • +48 (42) 638-49-70
 • +48 (42) 272-67-16
 • +48 (42) 272-64-90
 • +48 (42) 272-67-15
 • +48 (42) 638-48-86
Opłaty

Wydanie uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu / dojazdu nie jest postępowaniem administracyjnym, opłaty skarbowej za pełnomocnictwo nie wnosi się.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Dróg i Transportu
   ul. Tuwima 36
   90-447 Łódź
 • osobiście:
  • kancelaria Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 171/173,ul. Tuwima 36
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Co najmniej 30 dni przed terminem kiedy jest potrzebna zgoda.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego/rysunków technicznych
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Kopia decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi krajowej / uzgodnienia lokalizacji dojazdu z drogi wewnętrznej wydane przez zarządcę drogi
 • Projekt budowlany zjazdu / dojazdu w dwóch egzemplarzach lub rysunki techniczne potwierdzające zaprojektowanie zjazdu zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)
 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu
Komórka
Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt