Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych w ramach postępowania o pozwoleniu na budowę

OPIS SPRAWY

Zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej po otrzymaniu upoważnienia ministra.

Zgodę wydaje w formie postanowienia. Urząd podaje w nim warunki, od których minister uzależnił swoje upoważnienie do wydania zgody na odstępstwo.

Odmowę udzielenia zgody na odstępstwo urząd również wyda w formie postanowienia.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

jeśli działasz przez pełnomocnika

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, listownie lub w Urzędzie

KROK 3

Odbierz postanowienie

w czasie epidemii praktykuje się wysyłanie postanowień listownie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • w czasie epidemii praktykuje się wysyłanie korespondencji listownie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego).
 2. Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddziały Architektoniczno – Budowlane I-V
ul. Al. Kościuszki 59/61, 90-514 Łódź

Telefony do pracowników:

 • Sekretariat WUiA +48 (42) 638-54-40
 • Sekretariat WUiA - oddziały Architektoniczno – Budowlane I-V +48 (42)638-43-51
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany I- Śródmieście +48 (42) 638 47 83
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany II- Bałuty +48 (42) 63843 86
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany III- Widzew +48 (42) 638 52 48
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany IV- Górna +48 (42) 272 63 49
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany V- Polesie +48 (42) 272 63 97

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-54-40; +48 (42) 638-43-51

Pocztą elektroniczną: wuia@uml.lodz.pl

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Pełnomocnictwo 17,00 zł

Nr konta 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
   z dopiskiem: Wydział Urbanistyki i Architektury
 • osobiście - w jednym z punktów kancelaryjnych:
  • ul. Piotrkowska 104, budynek B
  • ul. Zachodnia 47
  • al. Piłsudskiego 100
  • ul. Al. Politechniki 32
  • ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie
  • biznes.gov.pl

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

druk do pobrania


formularz elektroniczny (biznes.gov.pl)
 • Charakterystyka obiektu
 • Projekty zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie
 • Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa
 • Propozycje rozwiązań zamiennych
 • Pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską
 • W przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
W zależności od potrzeb:
 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu
 • Pozytywna opinia innych zainteresowanych organów

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Urbanistyki i Architektury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt