Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydawanie decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

OPIS SPRAWY

Określenie decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oznacza:

 • decyzję o warunkach zabudowy;
 • decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Warunkiem uzyskania zmiany decyzji jest zgoda stron określonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (zgodnie z art.155 KPA).

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

jedynie w przypadku działania przez pełnomocnika (opłata za pełnomocnictwo)

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

listownie lub w Urzędzie

KROK 3

Odbierz decyzję

w czasie epidemii praktykuje się wysyłanie decyzji listownie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika (wymaga opłaty)
 • wczasie epidemii praktykuje się wysyłanie decyzji listownie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego).
 2. Wniosek o wydanie decyzji może podpisać pełnomocnik.
 3. Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddziały Urbanistyki I-V
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Telefony do pracowników:

 • Sekretariat WUiA +48 (42) 638-54-40,
 • Oddział Urbanistyki I - +48 (42) 638-57-92 ( dotyczy spraw z zakresu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - infrastruktura)
 • Oddział Urbanistyki II- Polesie i Śródmieście +48 (42) 638 52 45
 • Oddział Urbanistyki III- Bałuty +48 (42) 638 57 44
 • Oddział Urbanistyki IV- Widzew +48 (42) 638 44 32
 • Oddział Urbanistyki V- Górna +48 (42) 638 44 32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-54-40; +48 (42) 638-43-51

Pocztą elektroniczną: wuia@uml.lodz.pl

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Pełnomocnictwo 17,00 zł.

Nr konta 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
   z dopiskiem: Wydział Urbanistyki i Architektury
 • osobiście - w jednym z punktów kancelaryjnych:
  • ul. Piotrkowska 104, budynek B

  • ul. Zachodnia 47

  • al. Piłsudskiego 100

  • ul. Al. Politechniki 32

  • ul. Krzemieniecka 2B

 • elektronicznie
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

formularz elektroniczny Biznes.gov.pl


 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, zgodnie z pouczeniem zawartym w wydanej decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Urbanistyki i Architektury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt