Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OPIS SPRAWY

Zaświadczenie wydawane jest na potrzeby procedury legalizacyjnej prowadzonej w Nadzorze Budowlanym wyłącznie w sytuacji, kiedy zostało wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienie zobowiązujące m. in. do uzyskania takiego zaświadczenia.
Zaświadczenie dotyczy budowy na działkach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

listownie lub w Urzędzie

KROK 3

Odbierz zaświadczenie

w czasie epidemii praktykuje się wysyłanie zaświadczeń listownie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa wymaga opłaty
 • w czasie epidemii praktykuje się wysyłanie zaświadczeń listownie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego).
 2. Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Urbanistyki Postępowań Nieprocesowych
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Telefony do pracowników:
Pokój 360 +48 (42) 272-63-69
+ 48 (42) 638-54-64

Sekretariat WUiA +48 (42) 638-54-40

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-54-40; +48 (42) 638-43-51

Pocztą elektronicznej: wuia@uml.lodz.pl

Opłaty
Nazwa opłaty Wysokość opłaty
Za sporządzenie zaświadczenia za każdą działkę ewidencyjną – 17,00 zł
Za udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł.

Nr konta 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
   z dopiskiem: Wydział Urbanistyki i Architektury
 • osobiście - w jednym z punktów kancelaryjnych:
  • ul. Piotrkowska 104, budynek B
  • ul. Zachodnia 47
  • al. Piłsudskiego 100
  • ul. Al. Politechniki 32
  • ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia

druk do pobrania


formularz elektroniczny Biznes.gov.pl
 • Mapa z zaznaczonym obiektem budowlanym
 • Postanowienie organu nadzoru budowlanego nakładające obowiązek uzyskania wnioskowanego zaświadczenia
 • Dokumentacje inwentaryzacyjną dla budynku
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 48b ust. 2 pkt 1 lub art. 48b ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, które należy wnieść w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Urbanistyki i Architektury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt