Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Dotacje na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie budynków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

OPIS SPRAWY

Uzyskanie dotacji na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie budynków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji wymaga złożenia kompletnego wniosku przez właściciela lub użytkownika wieczystego (w tym min. wspólnoty mieszkaniowe) nieruchomości. Po zakończeniu naboru wniosków do prac przystępuje komisja. Rozstrzygnięcie naboru następuje po uchwaleniu przez Radę Miejską w Łodzi budżetu miasta Łodzi na dany rok. Po zakończeniu prac komisji i akceptacji wyników przez Prezydenta Miasta Łodzi, wyniki publikowane są w BIP oraz wysyłane są pisemne powiadomienia do wnioskodawców o rozstrzygnięciach komisji.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek z załącznikami

KROK 2

Czekaj

na pisemne powiadomienie o rozstrzygnięciach Komisji

KROK 3

Podpisz umowę dotacyjną

w przypadku przyznania dotacji

KROK 4

Rozlicz dotację

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wymagane jest złożenie dokumentów w wersji papierowej
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • niestandardowy termin składania wniosków

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Regulamin udzielania dotacji określa Uchwała nr XI/399/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Wniosek o datacje może złożyć właściciel lub użytkownik wieczysty (w tym min.wspólnoty mieszkaniowe) nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Informacje uzupełniające

Wzór wniosku jest publikowany corocznie wraz z zarządzeniem o naborze wniosków na stronie BIP.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

19 miesięcy

Miejsce załatwienia

Biuro Architekta Miasta
ul. Wólczańska 36
90-608 Łódź

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata za pełnomocnictwa załączone do wniosku.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • Listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104,
   90-926 Łódź
 • Osobiście:
  • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,
   ul. Piotrkowska 110

Termin składania dokumentów

do 15 października

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie o dotacji na SSR (dostępny po ogłoszeniu naboru w BIP - II połowa maja każdego roku)

druk do pobrania


Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r., w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji zmieniona uchwałą NR XLV/1182/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337), Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415) i Nr XLIII/1338/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2951)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Architekta Miasta
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt