Wyniki wyszukiwania

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nadanie Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi"

Odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” nadaje Rada Miejska w Łodzi za działalność na rzecz Miasta, godną szczególnego uznania. Odznaka może być nadawana osobom fizycznym i organizacjom społecznym. Odznakę nadaje się na wniosek: przewodniczącego Rady komisji Rady Prezydenta instytucji naukowych lub… więcej...

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Przyznanie Nagrody Miasta Łodzi

Nagrodę Miasta Łodzi przyznaje Rada Miejska w Łodzi osobom fizycznym za wybitne osiągnięcia w działalności zawodowej lub społecznej w ciągu ostatnich pięciu lat, zwłaszcza w zakresie twórczości naukowej, artystycznej i działalności gospodarczej. Nagrodę przyznaje się na wniosek instytucji… więcej...

WYBORY

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi

Wybory są powszechne i odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybory zarządza Rada Miejska w Łodzi zgodnie z kalendarzem wyborczym, który stanowi załącznik do uchwały. Powołuje Komisję Wyborczą Młodzieżowej Rady Miejskiej zobowiązaną do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi na… więcej...

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

Wystąpienie z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą @

Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić grupa co najmniej 300 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze. Projekt przygotowuje grupa co najmniej 5 mieszkańców Miasta Łodzi (Komitet obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej). Projekt składa pełnomocnik wskazany przez komitet do… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt