Nadanie Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi"

OPIS SPRAWY

 1. Odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” nadaje Rada Miejska w Łodzi za działalność na rzecz Miasta, godną szczególnego uznania.
 2. Odznaka może być nadawana osobom fizycznym i organizacjom społecznym.
 3. Wniosek składa się do Rady Miejskiej w Łodzi: osobiście lub listownie.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

wyłącznie w formie papierowej

KROK 2

Czekaj na informację

KROK 3

Czekaj na wręczenie Odznaki

podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łodzi

PRZYDATNE INFORMACJE

 • brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, wymagana jest forma papierowa
 • możliwość przesłania wniosku pocztą

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” nadaje Rada Miejska w Łodzi za działalność na rzecz Miasta, godną szczególnego uznania.
 2. Odznaka może być nadawana osobom fizycznym i organizacjom społecznym.
 3. Odznakę nadaje się na wniosek:
  • przewodniczącego Rady
  • komisji Rady
  • Prezydenta
  • instytucji naukowych lub organizacji społecznych szczebla co najmniej miejskiego
  • grupy co najmniej 10 radnych
 4. Wniosek powinien zawierać:
  • dane o kandydacie
  • opis zasług kandydata uzasadniający złożenie wniosku
  • pieczęć i podpis wnioskodawcy
  • zgodę kandydata
 5. wniosek dodatkowo musi zawierać: nazwę, adres wnioskodawcy oraz podpis osoby uprawnionej do jego reprezentowania, a także aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.Do wniosku mogą być załączone referencje i opinie innych podmiotów.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski rozpatrywane są na sesjach Rady Miejskiej, w terminach zgodnych z ustalonym harmonogramem dostępnym na stronie UMŁ. Wręczenie Odznak odbywa się na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łodzi z okazji Święta Niepodległości (11 listopada); Święta Miasta (15 maja).

Miejsce załatwienia

Biuro Rady Miejskiej
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
pok. 136A, kancelaria Urzędu

Telefoniczna informacja Urzędu - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Biuro Rady Miejskiej
   90-926 Łódź,
   ul. Piotrkowska 104
 • osobiście
  • Piotrkowska 104, kancelaria
  • Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)

Termin składania dokumentów

 • w edycji wiosennej – do 15 marca
 • w edycji jesiennej – do 11 września

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” wraz z oświadczeniem i informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych
druk do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie obowiązuje

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Rady Miejskiej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt