Wyróżnienia „Łódzkie Eureka" za Wybitne Osiągnięcia Naukowe, Artystyczne i Techniczne

OPIS SPRAWY

Wyróżnienia Łódzkie Eureka przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne nagrodzone na arenie międzynarodowej lub/i krajowej w roku poprzedzającym przyznanie wyróżnienia. Wyróżnienia przyznawane są przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi.

W SKRÓCIE

KROK 1

Pobierz i wypełnij wniosek

ze strony Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl

KROK 2

Przygotuj dokumentację

opisującą lub przedstawiającą w sposób wyczerpujący zgłoszone wyróżnienie

KROK 3

Podpisz wniosek i dokumentację

Wymagane są podpisy osób uprawnionych do zgłoszenia kandydatów

KROK 4

Wyślij wniosek pocztą elektroniczną

wraz z dokumentacją, na podany adres email

KROK 5

Złóż wniosek w formie papierowej

wraz z dokumentacją, pocztą lub w Urzędzie

KROK 6

Oczekuj na informację

O przyznaniu wyróżnienia zostaniesz poinformowany drogą mailową

PRZYDATNE INFORMACJE

Procedura wymaga wysłania wniosku zgłoszeniowego pocztą elektroniczną oraz złożenia wniosku w wersji papierowej.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. W styczniu lub lutym każdego roku odbywa się nabór wniosków do wyróżnienia „Łódzkie Eureka" za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne. Do wyróżnienia zgłaszane mogą być wybitne osiągnięcia o randze międzynarodowej ikrajowej za rok poprzedzający przyznanie wyróżnienia

 2. Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia mają: uczelniane komisje nauki, senaty uczelni, rady wydziałów, Prezydium Oddziału Łódzkiego PAN, Prezydium Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, grupa inicjatywna złożona z minimum 5 samodzielnych pracowników naukowych.

 3. Wnioski o przyznanie wyróżnienia należy składać na formularzu i w terminie określonym w Regulaminie, w wersji papierowej i elektronicznej. Wnioski w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: magda.jazdzynska@uml.lodz.pl, w wersji papierowej należy złożyć do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej (Oddział ds. Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami, al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, punkt kancelaryjny na parterze lub pokój 114, I piętro).

 4. Regulamin i wnioski dostępne są na stronie http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/uczelnie/lodzkie_eureka/ oraz http://bip.uml.lodz.pl/.

 5. Wnioski ocenia i zatwierdza Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi.

 6. Informacja o Laureatach wyróżnienia publikowana jest na stronie www.uml.lodz.pl(zakładka „Miasto” > „Edukacja” > „Uczelnie wyższe” > „Łódzkie EUREKA”), otrzymują oni również informację mailową i pismo. Zwycięzcy otrzymują wyróżnienie w postaci statuetki podczas ceremonii otwarcia Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki.

Informacje uzupełniające

Wnioski i regulamin dostępne są na stronie www.uml.lodz.pl(zakładka „Miasto”> „Edukacja” > „Uczelnie wyższe” > „Łódzkie EUREKA”) oraz http://bip.uml.lodz.pl/.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Styczeń lub luty każdego roku

Miejsce załatwienia

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej

Oddział ds. Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami

93-590 Łódź, al. Politechniki 32

pokój: 114, I piętro

e-mail: e-mail: magda.jazdzynska@uml.lodz.pl oraz strona www.uml.lodz.pl (zakładka „Miasto” > „Edukacja” > „Uczelnie wyższe” > „Łódzkie EUREKA”)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • pocztą elektroniczną: magda.jazdzynska@uml.lodz.pl
 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
   al. Politechniki 32, 93-590 Łódź
 • osobiście:
  • al. Politechniki 32, punkt kancelaryjny lub pokój 114, I piętro

Termin składania dokumentów

Pierwszy kwartał każdego roku

Wymagane dokumenty

Brak

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • regulamin przyznania wyróżnienia „Łódzkie Eureka" za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne w danym roku,

 • zarządzenie Nr 5451/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie powołania Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt