Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

OPIS SPRAWY

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawane są raz w roku kalendarzowym. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Łodzi z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi, instytucji kultury, szkół wyższych lub organizacji pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom mającym związek z Łodzią poprzez miejsce zamieszkania, miejsce działań lub dokonań artystycznych, lub podejmowaną tematykę.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

w terminie wskazanym w ogłoszeniu, elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

KROK 2

Sprawdź wyniki

w BIP UMŁ, na www.uml.lodz.pl oraz tablicy ogłoszeń w Wydziale Kultury

KROK 3

Czekaj na informację

laureaci są powiadamiani za pomocą poczty elektronicznej

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa nie wymaga opłat
 • wyniki przesyłane są laureatom pocztą elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Nagrody mogą być przyznawane za osiągnięcia oraz działalność w dziedzinach:

 1. twórczości artystycznej, w szczególności za osiągnięcia twórcze na festiwalach, wystawach, przeglądach, konkursach oraz za całokształt działalności artystycznej;
 2. upowszechniania kultury, w szczególności za stworzenie i popularyzację wydarzenia kulturalnego, zaangażowanie na rzecz kultury i jej upowszechniania, zaangażowanie w działania na rzecz edukacji artystycznej i kulturowej oraz integracji lokalnej społeczności poprzez działania kulturalne;
 3. ochrony kultury, w szczególności za ochronę dziedzictwa kulturowego miasta Łodzi.

Nagrody przyznawane są na podstawie:

 1. oceny całokształtu działalności;
 2. osiągnięć o istotnym znaczeniu w minionym lub obecnym roku kalendarzowym.

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom mającym związek z miastem Łodzią poprzez miejsce zamieszkania, miejsce działań lub dokonań artystycznych, lub podejmowaną tematykę. Mogą być przyznawane jako indywidualne lub zbiorowe.

Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Łodzi z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 1. Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi;
 2. instytucji kultury;
 3. szkół wyższych;
 4. organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wnioski o przyznanie nagrody składa się raz w roku – po ogłoszeniu ich naboru zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi. Wnioski pod względem merytorycznym rozpatrywane są przez Komisję do spraw przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Komisja proponuje laureatów i wysokość nagród. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Prezydent Miasta Łodzi.

O przyznaniu nagrody laureaci są powiadamiani za pomocą poczty elektronicznej.

Informacje uzupełniające

Brak

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nagrody przyznawane są raz w roku kalendarzowym. Termin składania wniosków określany jest w corocznym zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi. Nabór wniosków w 2023 r. nie został jeszcze ogłoszony.

Miejsce załatwienia

Wydział KulturyUrzędu Miasta Łodzi
Zespół ds. Mecenatu Kultury
90-101, ul. St. Moniuszki 3

Tel. +48 (42) 638-43-56;+ 48 (42) 638-43-73

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Internetowo: wizyty.uml.lodz.pl

Telefonicznie: +48 (42) 638-43-56

Pocztą elektroniczną: kultura@uml.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
   ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera)
   90-926 Łódź
 • osobiście:
  • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
   ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera)
   90-926 Łódź
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski o przyznanie nagrody składa się po ogłoszeniu naboru wniosków, nabór wniosków w 2022 r. został zakończony.

Wymagane dokumenty

 • Formularz wniosku o przyznanie w 2023 r. nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (będzie dostępny po ogłoszeniu naboru wniosków)
formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr LIX/1785/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia z dnia 11 maja 2022 r.w sprawie ustanowienia i przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Kultury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt