Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wystąpienie z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą @

OPIS SPRAWY

Inicjatywa obywatelska może dotyczyć sprawy pozostającej w zakresie właściwości rady gminy

W SKRÓCIE

KROK 1

Przygotuj wstępny projekt obywatelski

KROK 2

Wskaż pełnomocnika

komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

KROK 3

Złóż wstępny projekt obywatelski

do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi

KROK 4

Czekaj

na opinię prawną

KROK 5

Złóż projekt uchwały

wraz z listą 300 mieszkańców popierających projekt, w ciągu 30 dni

PRZYDATNE INFORMACJE

  • Projekt wymaga złożenia w wersji papierowej

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
  1. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić grupa co najmniej 300 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.
  2. Projekt przygotowuje grupa co najmniej 5 mieszkańców Miasta Łodzi (Komitet obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej).
  3. Projekt składa pełnomocnik wskazany przez komitet do Przewodniczącego Rady (według wzoru zgłoszenia określonego w uchwale).
  4. Projekt musi mieć formę papierową.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

  1. Przekazanie w terminie 2 dni do Prezydenta Miasta wstępnego projektu obywatelskiego w celu uzyskania opinii prawnej - odpowiedź 10 dni
  2. W terminie 30 dni złożenie projektu obywatelskiego spełniającego wymogi formalne wraz z listą co najmniej 300 mieszkańców popierających projekt(sporządzoną według wzoru określonego w uchwale).
  3. Przekazanie w terminie 2 dni do Prezydenta Miasta projektu obywatelskiego wraz z listą w celu weryfikacji listy i uzyskania opinii prawnej - odpowiedź 10 dni

Miejsce załatwienia

Biuro Rady Miejskiej
Oddział ds. Obsługi Sesji Rady Miejskiej w Łodzi

90-926 Łódź,
ul. Piotrkowska 104
pok. 140A

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXVI/2080/18 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych (zmieniona uchwałami Nr X/357/19z dnia 5 czerwca 2019 r. oraz Nr LX/1795/22 z dnia 1 czerwca 2022 r.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Rady Miejskiej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt