Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zgłoszenie powstania terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia

OPIS SPRAWY

Procedura dotyczy utworzenie terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia nieposiadającej osobowości prawnej. Zarząd tej jednostki terenowej stowarzyszenia jest zobowiązany do zgłoszenia jej do właściwego organu nadzoru w ciągu 14 dni od daty powstania jednostki.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż zgłoszenie i załączniki

w Urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj na informację

w przypadku błędów w zgłoszeniu otrzymasz wezwanie do jego uzupełnienia

KROK 3

Odbierz potwierdzenie

potwierdzenia są wysyłane pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • przed złożeniem dokumentów skontaktuj się z komórką merytorycznąUrzędu
 • wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej
 • możliwość przesłania dokumentów pocztą
 • wizyta w Urzędzie nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Etapy załatwienia sprawy:

 1. Podmiot zgłaszający składa następujące dokumenty:
  • zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia,

  • protokół z utworzenia terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia (zawierający informację o składzie zarządu i adresie siedziby jednostki),

  • listę członków założycieli terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia,

  • uchwałę władz głównych stowarzyszenia w sprawie utworzenia terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia z siedzibą w Łodzi (jeżeli statut stowarzyszenia przewiduje konieczność podjęcia ww. uchwały),

  • statut stowarzyszenia.

 2. Organ nadzoru sprawdza dokumenty i ustala czy spełnione są warunki, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 3. W przypadku stwierdzenia, iż zgłoszenie terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia nie spełnia wymogów określonych ustawą, organ nadzoru występuje do Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia o uzupełnienie zgłoszenia.

W celu usprawnienia obsługi związanej ze zgłoszeniem terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia wymagane dokumenty można złożyć bezpośrednio u merytorycznych pracowników Oddziału ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Biurze Aktywności Miejskiej.

Informacje uzupełniające

Organem nadzorującym terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszeń jest starosta właściwy ze względu na siedzibę jednostki terenowej stowarzyszenia (Prezydent Miasta Łodzi) – art. 20 ust. 1 w związku z art. 8. ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem: https://uml.lodz.pl/decydujemy/wspieramy/ngo/uzyteczne-dla-ngo/ (w zakładce „Zgłoszenie powstania terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia”).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Biuro Aktywności Miejskiej
Oddział ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
90-003 Łódź, ul. Tuwima 10
pok. 115, I piętro

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Aktywności Miejskiej
   ul. Tuwima 10
   90-003 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Tuwima 10, pok. 115, I p.
  • ul. Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)

Termin składania dokumentów

W ciągu 14 dni od daty powstania jednostki

Wymagane dokumenty

 • Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia
 • Protokół z utworzenia terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia (zawierający informację o składzie zarządu i adresie siedziby jednostki)

druk do pobrania


 • Lista członków założycieli terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia

druk do pobrania


 • Uchwała władz głównych stowarzyszenia w sprawie utworzenia terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia z siedzibą w Łodzi (jeżeli statut stowarzyszenia przewiduje konieczność podjęcia ww. uchwały)
 • Statut stowarzyszenia
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Aktywności Miejskiej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt