Najem socjalny lokalu dla osób, którym prawo do lokalu z najmem socjalnym przyznał sąd @

OPIS SPRAWY

W Wydziale Lokali Mieszkalnych w Zarządzie Lokali Miejskich realizowane są wyroki eksmisyjne orzekające o uprawnieniu do lokalu z najmem socjalnym w przypadku orzeczonej eksmisji przez Sąd. Realizacja sprawy rozpoczyna się z chwilą pozyskania przez Wydział/dostarczenia do Wydziału prawomocnego wyroku sądu nakazującego eksmisję z lokalu mieszkalnego na wniosek wierzyciela, osoby uprawnionej lub interwenienta ubocznego. Z chwilą dysponowania lokalem mieszkalnym do najmu socjalnego następuje wydanie skierowania, dla osób uprawnionych wyrokiem sądu do zawarcia umowy najmu socjalnego na lokal mieszkalny, na czas oznaczony.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj na rozpatrzenie złożonego wniosku

KROK 3

Podpisz umowę najmu

osobiście w urzędzie (umów się na wizytę) po spełnieniu wszystkich warunków

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • podpisanie umowy wymaga umówienia się na wizytę
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Rozpatrzenie sprawy następuje na wniosek złożony osobiście, listem, epuap przez wierzyciela, osobę uprawnioną lub interwenienta ubocznego.

Z chwilą dysponowania lokalem mieszkalnym do najmu socjalnego następuje wydanie skierowania, dla osób uprawnionych wyrokiem sądu do zawarcia umowy najmu socjalnego na lokal mieszkalny, na czas oznaczony.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Brak

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47

e-mail: zlm@zlm.lodz.pl

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

Rejony Obsługi Najemców:

 • RON ,,Centrum’’ 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92
 • RON ,,Północ’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194, tel. +48 (42) 652-96-70, +48 (42) 656-12-45
 • RON ,,Południe’’ 93-546 Łódź ul. Ciasna 19A, tel. +48 (42) 684-81-80
 • RON ,,Wschód’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50
 • RON ,,Zachód’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: + 48 (42) 628-70-00

Pocztą elektroniczną:zlm@zlm.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Lokali Miejskich
   90-514 Łódź, al. Kościuszki 47
 • osobiście:
  • Zarząd Lokali Miejskich, al. Kościuszki 47
  • RON ,,Centrum’’, ul. Piotrkowska 238
  • RON ,,Północ’’, ul. Limanowskiego 194/194
  • RON ,,Południe’’, ul. Ciasna 19A
  • RON ,,Wschód’, ul. Sobolowa 1
  • RON ,,Zachód’’, ul. Wapienna 15
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Dokumenty można składać w ciągu całego roku

Wymagane dokumenty

Do złożenia:
 • Wystąpienie wierzyciela, komornika sądowego lub interwenienta ubocznego o zabezpieczenie lokalu z najmem socjalnym
 • Wniosek o oddanie w najem socjalny lokalu mieszkalnego - zasób gminny

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Wniosek o oddanie w najem socjalny lokalu mieszkalnego - inny zasób

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Kserokopia prawomocnego wyroku sądu

Do wglądu:

 • Oryginał prawomocnego wyroku sądu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 725)

 • uchwała nr LXVII/1975/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Łódź, dnia 8 listopada 2022 r.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich
Komórka
Wydział Lokali Mieszkalnych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt