Rozpatrywanie wniosków dłużników w przedmiocie przejmowania nieruchomości i innych praw majątkowych za zobowiązania podatkowe wobec Miasta

OPIS SPRAWY

Dłużnik składa wniosek o dokonanie konwersji zadłużenia w trybie Ordynacji podatkowej wraz ze stosownymi dokumentami. Po przeanalizowaniu wniosku i załączonych dokumentów o możliwości lub braku możliwości zawarcia transakcji decyduje Prezydent, a Dłużnik zostaje pisemnie poinformowany o tej decyzji. W przypadku akceptacji - następuje podpisanie umowy w formie przewidzianej prawem.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek wraz z dokumentami

pocztą, osobiście w kancelarii, ePUAP podpisane elektroniczne

KROK 2
Czekaj na rozpatrzenie wniosku
KROK 3
możliwe wezwanie do uzupełniania wniosku

odpowiedź zostanie wysłana pocztą lub na wskazaną skrytkę e-PUAP

KROK 4
Podpisanie umowy

tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku

PRZYDATNE INFORMACJE

 • Wniosek i dokumenty można składać w wersji papierowej i elektronicznej
 • Wniosek i dokumenty można składać osobiście w kancelarii, listem za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
 • Sprawę można załatwić przez pełnomocnika, wówczas trzeba załączyć pełnomocnictwo
 • Sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, umowa musi zostać podpisana osobiście

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Dłużnik (wnioskodawca lub jego pełnomocnik) kieruje do Wydziału Dysponowania Mieniem indywidualny wniosek o dokonanie konwersji zadłużenia w trybie Ordynacji podatkowej wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami.Wniosek i dokumenty można złożyć osobiście w kancelarii Urzędu, listem za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (wówczas wymagane jest złożenie podpisu elektronicznego).
 2. Wydział przeprowadza postępowanie wyjaśniające, zbiera informacje z merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi nt. zadłużenia oraz występuje do komórek organizacyjnych UMŁ/jednostek miejskich z pytaniem dotyczącym zasadności przejęcia nieruchomości lub praw majątkowych przez Miasto".
 3. Po przeanalizowaniu sprawy, zweryfikowaniu dokumentów i stwierdzeniu kompletności posiadanych informacji wydział przedkłada rekomendację Prezydentowi Miasta.
 4. O możliwości lub braku możliwości zawarcia transakcji decyduje Prezydent, a Dłużnik zostaje pisemnie poinformowany o tej decyzji.
 5. W przypadku akceptacji - następuje podpisanie umowy w formie przewidzianej prawem.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Ekonomiczno–Windykacyjny
Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok.: 462, 463

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy. Wizyta jest umawiana z wnioskodawcą w przypadku zawierania umowy. Urzędnik kontaktuje się telefonicznie z wnioskodawcą na podany we wniosku nr telefonu i umawia wizytę. Ewentualnie umówienie wizyty w tym przypadku następuje za pośrednictwem e-maila, o ile wnioskodawca podał go we wniosku lub listownie za pośrednictwem poczty.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Dysponowania Mieniem
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź,
 • osobiście w punktach kancelaryjnych zlokalizowanych przy:
  • ul. Piotrkowskiej 104
  • ul. Piotrkowskiej 110,
  • ul. Politechniki 32,
  • ul. Piłsudskiego 100,
  • ul. Krzemienieckiej 2B,
  • ul. Zachodniej 47
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem lub na wezwanie organu.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dokonanie konwersji zadłużenia z tytułu zobowiązań podatkowych dłużnika wobec Miasta Łodzi wraz z dokumentami potwierdzającymi istotne parametry dokonania transakcji, tj.:
 • uregulowany stan prawny nieruchomości
 • tytuł własności do oferowanych praw majątkowych
 • ograniczenia majątkowe do obrotu prawami
 • stosowne promesy na dokonanie transakcji (podmioty prawa handlowego)
 • aktualny operat szacunkowy z wyceny praw wykonany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 154 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt