Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Opłata skarbowa

OPIS SPRAWY

Opłata skarbowa uiszczana jest przy okazji załatwiania spraw przed organami administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym za wydanie decyzji, zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń lub koncesji oraz za złożenie dokumentu pełnomocnictwa.

W SKRÓCIE

KROK 1
wnieś opłatę

Wnieś opłatę

wysokość opłaty zależy od rodzaju sprawy

KROK 2
załącz dowód wpłaty

Załącz dowód wpłaty

w sprawie, którą załatwiasz (oryginał lub uwierzytelnioną kopię)

PRZYDATNE INFORMACJE

 • opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty
 • zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w danej sprawie gotówką lub bezgotówkowo na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Przedmiot opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej podlega:

 1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

  • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

  • wydanie zaświadczenia na wniosek,

  • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 • od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku,
 • od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie.
Informacje uzupełniające

Niniejsza procedura wskazuje podmiot i przedmiot opłaty skarbowej, moment powstania obowiązku oraz właściwość miejscową organów podatkowych zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, oraz wskazuje numeru rachunku bankowego właściwego do dokonywania opłat skarbowych; natomiast postępowania, których opłaty dotyczą, mają miejsce w różnych organach administracji publicznej i sądach na terenie miasta Łodzi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W zależności od sprawy, której dotyczy opłata

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Zespół ds. Opłaty Skarbowej
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź
pok.: 438, 439

Telefony:
+ 48 (42) 638-57-80
+ 48 (42) 638-57-77
+ 48 (42) 638-53-30

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

W zależności od sprawy której dotyczy opłata

Opłaty

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:

(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy

ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:

IBAN: PL 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Kod BIC (Swift) PKOPPLPW

Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym urzędzie pocztowym lub w dowolnym banku.

Bez prowizji bankowej opłaty można wnosić w oddziałach Banku Pekao SA (al. Kościuszki 63, ul. Aleksandrowska 38, ul. Sacharowa 10/12, ul. Sienkiewicza 85/87, ul. Piotrkowska 76, ul. Piotrkowska 288, al. Wyszyńskiego 63, ul. Kurczaki 12g, al. Grzegorza Palki 5, ul. Łagiewnicka 118 oraz w siedzibach Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji UMŁ (ul. Smugowa 26a) i Wydziału Finansowego UMŁ (ul. Sienkiewicza 5).), jak również w jego wpłatomatach, które są dostępne w następujących lokalizacjach Urzędu Miasta Łodzi:

 • przy ul. Krzemienieckiej 2B
 • przy ul. Smugowej 26a
 • przy ul. Zachodniej 47
 • przy ul. Piotrkowskiej 110
 • przy al. Piłsudskiego 100
Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

W zależności od sprawy, której dotyczy opłata

Termin składania dokumentów

W zależności od sprawy, której dotyczy opłata

Wymagane dokumenty

 • Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej składana w sprawie, której dotyczy opłata

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Finansowy
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt