Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG - obywatele RP

OPIS SPRAWY

W ramach procedury możliwe jest złożenie wniosku przez osoby zamierzające otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą lub przedsiębiorców chcących dokonać: zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, pocztą lub w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty)

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online – wymagany profil zaufany
 • możliwość przesłania wniosku pocztą – wymagane notarialne poświadczenie podpisu
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • sprawa załatwiana od ręki
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Składanie wniosków CEIDG-1 o rozpoczęcie, zmianę, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie działalności gospodarczej.

Istnieją 3 możliwości złożenia wniosku CEIDG-1

 1. Osobiście lub przez pełnomocnika po wcześniejszym umówieniu wizyty. On-line po uprzednim zalogowaniu przy użyciu profilu zaufanego na stronie internetowej i podpisaniu wniosku podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym
 2. Listem poleconym - wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.
Informacje uzupełniające
 1. Nie ma właściwości miejscowej, tzn. wniosek może być złożony w wybranym urzędzie gminy (w komórce zajmującej się przyjmowaniem wniosków CEIDG-1).
 2. Do złożenia wniosku niezbędny jest do wglądu dowód osobisty lub paszport wnioskodawcy.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 dzień roboczy

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział Rynku Pracy i Ewidencji Działalności Gospodarczej
93-590 Łódź, Al. Politechniki 32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

 • Telefonicznie: +48 (42) 638-56-39
 • Internetowa rejestracja wizyt na stronie: wizyty.uml.lodz.pl
Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty

Pełnomocnictwo (poza małżonkiem,

wstępnym, zstępnym, rodzeństwem)

17 zł

Numer konta: 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Aleje Politechniki 32
 • listownie
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   93-590 Łódź, ul. Aleje Politechniki 32
 • elektronicznie:
  • Biznes.gov.pl– strona prowadzona przez Ministra właściwego ds. gospodarki

Termin składania dokumentów

 • Niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po powstaniu zmiany danych dotyczących zarządców sukcesyjnych
 • W ciągu 7 dni zmiany dotyczące: nazwy, obywatelstwa, adresu korespondencyjnego, PKD
 • Po dniu powstania zmiany pozostałe dane
 • Otwarcie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej – bez wskazania terminu
 • Zamknięcie działalności – najwcześniej w ostatnim dniu prowadzenia działalności

Wymagane dokumenty

 • Wniosek CEIDG-1
druk do pobrania
formularz (CEIDG)
 • ​Wniosek opcjonalny CEIDG-RD
druk do pobrania
 • ​Wniosek opcjonalny CEIDG-MW
druk do pobrania
 • ​Wniosek opcjonalny CEIDG-RB
druk do pobrania
 • ​Wniosek opcjonalny CEIDG-POPR
druk do pobrania
 • ​Wniosek opcjonalny CEIDG-SC
druk do pobrania
 • ​Wniosek opcjonalny CEIDG-PN
druk do pobrania
 • Wniosek opcjonalny CEIDG-ZS
druk do pobrania

Pozostałe dokumenty

 • Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1
druk do pobrania
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt