Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zgłoszenie błąkającego się zwierzęcia - psa lub kota

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Osoba, do której przybłąkało się zwierzę (na terenie miasta Łodzi) lub zauważyła błąkające się zwierzę (na terenie miasta Łodzi) powinna powiadomić o tym Animal Patrol Straży Miejskiej w Łodzi, tel. 986 (całodobowy).

Informacje uzupełniające

Schronisko nie prowadzi hotelu dla zwierząt, szkoleń dla zwierząt i leczenia zwierząt właścicielskich.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Na bieżąco

Miejsce załatwienia

Schronisko dla Zwierząt
91-610 Łódź, ul. Marmurowa 4

Telefon/fax: (42) 656-78-42

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856),

  • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Schronisko dla Zwierząt

Komórka

Dział Adopcji