Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla osoby bezrobotnej lub poszukujacej pracy

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. W celu skorzystania z usługi należy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako osoba bezrobotna lub być osobą poszukującą pracy. Indywidualny Plan Działania przygotowywany jest przez doradcę klienta.
 2. Wizyta u doradcy klienta po uprzednim pobraniu biletu w biletomacie znajdującym się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi przy ul. Milionowej 91.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Indywidualny Plan Działania (IPD), to plan działań obejmujących podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Pomoc udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w ramach IPD jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz możliwości podjęcia pracy lub działalności gospodarczej.

W IPD zawarte są m.in.:

  • działania możliwe do zastosowania przez Urząd Pracy w ramach pomocy określonej wustawie, np. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia;
  • działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu poszukiwania pracy, np. przeglądanie ofert pracy na stronie CBOP;
  • planowane terminy realizacji poszczególnych działań;
  • formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą klienta lub innym pracownikiem Urzędu Pracy;
  • termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

Indywidualny Plan Działania przygotowywany jest dla każdej osoby, która zarejestruje się w Urzędzie Pracy jako bezrobotna. Indywidualny Plan Działania może być przygotowany również dla osoby poszukującej pracy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania następuje nie później niż 60 dni od dnia rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Milionowa 91

93-121 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1409 z późn. zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 10a, art. 34a, art. 91 ust. 3 pkt 1

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Komórka

Centrum Aktywizacji Zawodowej