Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Udzielanie informacji na temat projektu „Pudełko życia”

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Inicjatywa "Pudełko życia" ma na celu ułatwienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Pomoże w sytuacji, kiedy ratownicy medyczni, lekarze, muszą szybko reagować, a brak kontaktu z człowiekiem będącym np. po wylewie czy udarze może dramatycznie opóźnić akcję.

Informacje uzupełniające

 • Projekt zakłada umieszczenie wszystkich istotnych informacji o pacjencie w jednym miejscu. W pudełkach znajdą się w ważne dane - telefony do osób najbliższych, informacje o chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach oraz o tym, kto zajmie się zwierzętami pod nieobecność chorego gospodarza.

 • „Pudełko życia" powinno znajdować się w lodówce - najlepiej na drzwiach lodówki. Ułatwi to zespołowi ratowniczemu odszukanie informacji. Lodówka powinna być oznakowana taką samą naklejką jak na pudełku życia.

 • Każdy senior dostaje: pudełko z naklejką, naklejkę na lodówkę, wzór Karty Informacyjnej oraz informację jak przygotować „Pudełko życia".

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bezzwłocznie

Miejsce załatwienia

 • Oddział ds. Polityki Senioralnej UMŁ, ul Zachodnia 47, pok. 132 (I piętro);

 • Dzielnicowe Centrum Aktywnego Seniora - Bałuty: Bałucki Ośrodek Kultury „RONDO" (ul. B. Limanowskiego 166);

 • Dzielnicowe Centrum Aktywnego Seniora - Górna: Ośrodek Kultury "Górna" (ul. Siedlecka 1);

 • Dzielnicowe Centrum Aktywnego Seniora - Polesie: Poleski Ośrodek Sztuki filia "Karolew" (ul. Bratysławska 6a);

 • Dzielnicowe Centrum Aktywnego Seniora - Widzew: Dom Kultury "502" (ul. Gorkiego 16);

 • Dzielnicowe Centrum Aktywnego Seniora - Śródmieście: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56

 • Punkty Informacji Urzędu Miasta Łodzi:

  • ul. Zachodnia 47;

  • al. Politechniki 32;

  • ul. Krzemieniecka 2 b;

  • ul. Piotrkowska 153;

  • al. Piłsudskiego 100;

  • ul. Piotrkowska 104;

 • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110


Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych