Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Poszukiwanie i odbiór przez właściciela zaginionego zwierzęcia - psa lub kota

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoba poszukująca swojego zwierzęcia otwiera stronę internetową Schroniska dla Zwierząt w Łodzi pod adresem: http://www.schronisko-lodz.pl

 2. W zakładce nowo przyjęte na stronie schroniska (http://www.schronisko-lodz.pl/?p=adopcje&a=search&type=pies&order=added_desc) sprawdza, czy zwierzę już nie zostało przyjęte do placówki.

 3. Gdy nie znajdzie komunikatu o pobycie zwierzaka w schronisku osoba poszukująca zaginionego zwierzęcia jest proszona o umieszczenie ogólnodostępnego ogłoszenia

  z opisem i zdjęciem zwierzaka oraz danymi do kontaktu (telefon, e-mail), w zakładce zgubiono/znaleziono pod adresem http://www.schronisko-lodz.pl/?p=lf_form.

 4. Możliwe jest zgłoszenie telefoniczne (42 656-78-42) lub mailowe (schronisko.biuro@o2.pl), ale będzie ono niedostępne dla osób spoza Schroniska (osób prywatnych, które widziały lub przygarnęły zwierzaka).

Dodatkowo poleca się również rozwieszenie papierowych ogłoszeń o zaginięciu zwierzęcia (ważne jest zdjęcie i dane do kontaktu z właścicielem), publikacja ogłoszeń w prasie i portalach internetowych.

Przyjmowanie zaginionego zwierzęcia do schroniska

 1. Zwierzęta przyjmowane do schroniska są fotografowane i opisywane.

 2. Informacja o zwierzęciu jest publikowana na stronie internetowej placówki w zakładce nowo przyjęte pod adresem: (http://www.schroniskolodz.pl/?p=adopcje&a=search&type=pies&order=added_desc).

 3. Jeżeli zwierzę posiada trwałe oznaczenia (adresatkę, czip lub tatuaż) pracownicy schroniska próbują skontaktować się z właścicielem.

Odbiór odnalezionego zwierzęta przez właściciela

 1. Po odbiór odnalezionego zwierzęcia należy przyjechać do schroniska (w godzinach 8:00-16:00 przez cały tydzień).

 2. Należy zgłosić się z obrożą, smyczą, kagańcem dla psa lub transporterem na kota.

 3. Wydanie zwierzęcia następuje po potwierdzeniu prawa do niego, np.:

  • okazaniu książeczki zdrowia zwierzaka,

  • potwierdzeniu tożsamości osoby wskazanej w danych z trwałego oznaczenia (czip, adresatka),

  • uiszczeniu w kasie schroniska opłaty związanej z opieką nad nim.

Odbioru może dokonać inna pełnoletnia osoba sprawująca opiekę nad zwierzęciem na zlecenie właściciela. Wydanie następuje po potwierdzeniu tożsamości opiekuna.

Informacje uzupełniające

 • Schronisko dla Zwierząt w Łodzi dysponuje jedynie informacją o przyjętych zwierzętach żywych. Jeżeli zwierzę np. padło, zostało zabite przez samochód lub zostało uśpione z powodu stanu zdrowia poza placówką schronisko nie będzie dysponować informacją o zaginionym zwierzaku (padłe zwierzęta sprząta ŁZUK, ewentualnego uśpienia zwierząt rannych dokonuje lecznica udzielająca pomocy poza godzinami pracy lekarza weterynarii w schronisku na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ).

 • Pracownicy schroniska nie wydadzą zwierzęcia osobie nietrzeźwej lub będącej pod widocznym wpływem innych substancji psychoaktywnych, a także osobie nieletniej.

 • Mogą także odmówić wydania zwierzęcia osobie ewidentnie nieprzygotowanej do jego odbioru, np. planującej przewiezienie psa lub kota autobusem MPK, a przybyłej bez smyczy, kagańca, transportera itp.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Na bieżąco

Miejsce załatwienia

Schronisko dla Zwierząt
91-610 Łódź, ul. Marmurowa 4

Opłaty

Opłaty inne

Za przyjęcie zwierzęcia (koszt wyłapania, oceny stanu zdrowia, szczepienia i poszukiwania właściciela) 25 zł
Za każdy dzień pobytu w schronisku 5 zł
Ewentualne koszty leczenia w faktycznie poniesionej wysokości

Opłaty dokonuje się na miejscu, za pokwitowaniem, w kasie czynnej w godzinach pracy schroniska.

Do dokonania opłaty nie są potrzebne żadne druki.

Nr konta bankowego do innych opłat: 28 1560 0013 2025 0003 5161 0004 z tytułem: zwrot kosztów pobytu psa/kota.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dokumenty potwierdzające prawo do odebrania zwierzęcia:

książeczka zdrowia

dokumenty kynologiczne

zlecenie opieki od właściciela

 • Dokument tożsamości osoby odbierającej zwierzę
 • Dowód wniesienia opłaty za pobyt zwierzęcia w schronisku

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856),

 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Schronisko dla Zwierząt

Komórka

Samodzielne stanowisko ds. identyfikacji i adopcji zwierząt

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kupisz Zofia (06.08.2018 09:45)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (01.10.2019 16:33)