Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, które wymagają pozwolenia na budowę w formie pisma

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wystąpienie Jednostki Projektowej, Inwestora o uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, które wymagają pozwolenia na budowę.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu
Zespół Uzgodnień Dokumentacji
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173

Kancelaria, ul. Piotrkowska 175 (parter, wejście z ulicy obok głównego wejścia) - składanie wniosków

pok. 314, ul. Piotrkowska 173 - procesowanie w sprawie

Naczelnik Wydziału - pok. 312, ul. Piotrkowska 173

Kierownik Zespołu - pok. 312, ul. Piotrkowska 173

Opłaty

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa lub gdy sprawa dotyczy działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna) 17,00 zł

Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: GETIN Bank S.A. w Katowicach II O/Łódź 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Projekt budowlany obiektu lub urządzenia, które wymagają pozwolenia na budowę w dwóch egzemplarzach
  • Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika)
  • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

  • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260).

Tryb odwoławczy

wg Kodeksu postępowania administracyjnego

Realizator

Jednostka

Zarząd Dróg i Transportu

Komórka

Wydział Zezwoleń i Uzgodnień

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kupisz Zofia (10.08.2018 15:06)

Informację zmodyfikował(a): Kupisz Zofia (20.09.2018 12:05)