Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Udzielanie informacji dotyczących prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. W ramach spraw z tego zakresu przyjmuje się i udostępnia informacje dotyczące udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

  2. Sprawy załatwiane są na podstawie osobistych i pisemnych zgłoszeń lub zapytań.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
pok. 57, 58

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia 616,00 zł


Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08156000132025030551330016

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami),

  • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity w Dz.U. z 2013 r., poz. 1399).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Prasal Magdalena (17.08.2018 12:03)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (18.12.2019 08:50)