Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Udzielanie informacji dotyczących gospodarki łowieckiej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

W ramach spraw z tego zakresu przyjmuje się i udostępnia informacje dotyczące gospodarki łowieckiej. Sprawy załatwiane są na podstawie telefonicznych, osobistych i pisemnych zgłoszeń lub zapytań.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa
92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
III piętro, pok. 57, 58

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie w Łodzi

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

  • ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 651).

Tryb odwoławczy

W zależności od indywidualnej specyfiki sprawy.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (29.11.2018 15:33)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (18.12.2019 08:30)